A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága felhívása

Énekkarok alapítására szólított fel a 20. évfordulóját 2010. november 13-án ünneplő Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága Kodály Zoltán születésnek 128. évfordulóján.

“A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága az alkalmat kihasználva fordul minden szlovákiai magyar pedagógushoz, iskolaigazgatóhoz és a fenntartó községek, városok polgármestereihez: Alapítsanak minden felvidéki magyar alap-, közép-, és főiskolán énekkarokat!

A jubileum jó alkalom volt arra, hogy mérlegre tegyük közösségünk, a felvidéki magyar zenei élet jelenlegi eredményeit, értékeit és jövőjét. Míg örvendetes tényként konstatáltuk, hogy a kórusmuzsika mellett fejlődésnek indult a hangszeres zene, kiváló fiatal szlovákiai magyar zenészek nevelődnek, addig szívszorítóan aggaszt bennünket a gyermek- és ifjúsági kórusok számának elapadása.

Az 1950-es évek szintjére estünk vissza! Míg 1989-ben 72 gyermek- és ifjúsági kórus fejtett ki aktív tevékenységet, addig ma ez a szám a 35-öt sem éri el.”

Az aláírók emlékeztetnek, hogy éppen Kodály Zoltánnak köszönhetően, a 60-as évek elején indult fejlődésnek ez a mozgalom. “Az ő pedagógia értékelésének köszönhetően jöttünk rá mi, akkori pedagógusok, hogy a karéneklés a leghatásosabb eszköze a közösségért felelősséget vállalni akaró és tudó emberpalánták nevelésének”.

A karéneklés hiánya – Kodály értékelése szerint – önző, csak magának élő embersokadalommal gyarapítja az országot. “Tanúi lehetünk ennek a ténynek a mai szlovák társadalom állagában is, de főleg a szlovákiai magyar közösségben. Ezerszámra hagyják el az iskolát a közösségüket (sokszor szüleiket is) megtagadó, csak az anyagi értéket hajszoló +emberkék+, akiket enyhe jelzővel is csak ‘szakbarbárnak’ nevezhetünk. Társadalmunkból hiányzik az alázat, hiányzik a felelősség és a hovatartozás tudata! Összegezve: hiányzik a nevelés! Lehet, hogy oktatni már tudunk, de nevelni elfelejtettünk.

Adjuk vissza pedagógusaink kezébe a közös éneklés örömét, azt az eszközt – amely Kodály Zoltánnal bizonyítottan – visszaadja a közösségi felelősség fontosságát és súlyát az iskoláinkon!” – áll a dokumentumban.

A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága ezért a felhívás címzettjeit arra kéri, hogy “aki fontosnak tartja + magyar Felvidéken+ az ép testben ép lélekkel rendelkező magyar ifjúságot, a művelt és közösségéért felelős jövő nemzedéket, csatlakozzon a felhívásunkhoz: Létesítsünk minden magyar tannyelvű alap-, közép-, és főiskolán énekkarokat!”. (Forrás: Bumm)