M. Csepécz Szilvia (1965–2011)

Csepécz Szilvia (M. Csepécz Szilvia)

Érsekújvár, 1965. május 19.–Párkány, 2011. december 4.

Madách- és YBBY-díjas író, költő, szerkesztő-riporter, könyvtárvezető.

A Párkányi Gimnáziumban érettségizett 1982-ben. Ezt követően egy sor munkahelyen dolgozott mivel nem sikerült az egyetemi felvételije. 1983-1985 között Barton dolgozott kultúrházvezetőként és közben újságíró gyakornok volt a című lap szerkesztőségében. Az Iródia-csoporthoz tartozó költőnő versei először az 1986-os Próbaút című antológiában jelentek meg. Ebben az időszakban ment férjhez Molnár Lászlóhoz, majd születtek gyermekeik: 1985-ben Dániel, 1989-ben Blanka. 1988-1989-ben rövid ideig postai dolgozó majd könyvesbolti eladó volt Párkányban. 1991-2001 a Nő, majd az Új Nő szerkesztő-riportere. Közben bájos gyermekkönyvek sorát írta. 1997-ben Kicsi, kisebb, legkisebb című meseregénye elnyerte az Év Gyermekkönyve Szlovákiában díjat. 2001-ben rövid ideig horgászbolti eladó volt. Ebben az évben szerezte meg okleveles újságírói végzettségét a Szegedi Tudományegyetem Budapest Médiaintézetében és nyerte el a Madách-díjat. 2001-től 2005-ig a Vasárnap és az Új Szó szerkesztő-riportere. 2006-tól a Köbölkúti Községi Könyvtár vezetője és mellette szabadúszó újságíró volt. 2011-ben lett a „Mizujs” című új gyermeklap főszerkesztője.

M. Csepécz Szilvia a nyolcvanas évek elején, alig tizennyolc évesen, az Iródia-csoport egyik legfiatalabb tagjaként indult, és verseivel – egyetlen női szerzőként – szerepelt a Próbaút című antológiában.

Történések küszöbén című első önálló könyvpublikációja a rendszerváltás idején látott napvilágot. Ez a „pályakezdő kötet” szikár önmeghatározások és fogékony tekintetű körbepillantások dialektikája, és megfordítva: finom vallomások és mord látleletek egysége. A költő – s azóta írónő – ha rendszertelenül is, de folyamatosan publikál. Egyéni hangú lírikus, aki az avantgárd poétikák tapasztalataiból, az objektív költészet érzékelés- és kifejezésmódjából, a posztmodern szövegköltészet eredményeiből egyaránt merít. Noha használ rímeket, többnyire mégis szabad verseket ír. Ezek viszont sohasem túlírtak, pontos képei, metaforái ökonomikusan illeszkednek a feszesen megkomponált formakeretbe, és őszinte érzelmeket, saját atmoszférát hordoznak. Legutóbbi, Magház című verseskötetét 2001-ben az Irodalmi Alap Madách Imre Díjának odaítélésével jutalmazták.

M. Csepécz Szilvia az elmúlt másfél évtizedben verseskötetei és lírai-balladisztikus regénye, az Egyszerű viselet mellett három, gyermekeknek szánt könyvet is megjelentetett. Az első, Az ajtón túl című versgyűjtemény a kicsik mellett a kamaszokat is megszólítja. Ennek olvasói sikerét az ország legkülönbözőbb pontjaira szóló meghívások, és a rendhagyó, játékos és oldott légkörben tartott író-olvasó találkozók jelzik. Gyermekversei a kötött versformák mellett finom arányérzékkel szintén el-elkalauzolják kis olvasóit a szabad versek világába is. Második gyermekkötete a Kicsi, kisebb, legkisebb című meseregény. De a lírikus ebben a szövegkörnyezetben is megtalálja a módját a „rímteremtésnek”. Ez a kötet 1997-ben Szlovákiában a „Legjobb gyermekkönyv” IBBY-díját kapta, melyet M. Csepécz Szilvia személyében – az Unesco intézményének számító pozsonyi Bibiana Nemzetközi Gyermekművészeti Házban – először vehetett át szlovákiai magyar szerző.

A meseregény azóta második kiadásban is elfogyott, s hasonlóan nagy sikernek örvend a szerző harmadik, gyermekeknek-kamaszoknak szánt kötete is, a Hess hegy titka és a fapapucsok. Mindegyik kötetre jellemző, hogy az olvasó a gyermeki fantáziát felcsigázó, izgalmas kalandok olvasása közben őszinte emberi kapcsolatokkal, érzelmek és érzések gazdag skálájával találkozik, a valóság és a képzelet világának mezsgyéjén.

A népszerű írónő következő ifjúsági művével szándékai szerint tovább szeretné folytatni egyéni hangú és humorú, kalandokba ágyazott, ám korunk véres és agyondramatizált mese-, illetve rajzfilmfiguráitól fényévnyi távolságra levő regényeinek sorát.

Egyszerű viselet

A Madách-díjas írónő lélektani kisregénye balladai tömörséggel fogalmaz, hagyományokból és jelenünkből egyaránt merít. Párhuzamos monológokból bontakoznak ki két, a huszadik század hazai történelmébe vetett nő életének válságai, fordulópontjai, sikerei és tragédiái. Emberi kapcsolatok, vágyak és lehetőségek csapnak össze a történetekben. Különböző habitusú és érzékenységű, más-más kulturális háttérrel induló emberek eltérő reakciókat adnak az őket érő hatásokra, másfajta életstratégiákat és lehetőségeket keresnek, s míg az egyik életfelfogás a kiteljesedés, addig a másik a testi-lelki megsemmisülés irányába tolja el sorsukat.

(AB-ART, 2004; táblás kötés, 128 oldal, 17×24 cm)

Kicsi, kisebb, legkisebb, 1. és 2. kiadás

„szép ünnephez takarítsunk” –

M. Csepécz Szilvia az Iródia nemzedék tagjaként kezdte meg pályafutását, verseivel először az 1986-os „Próbaút” című antológiában találkozhattunk. Első kötete 1990-ben látott napvilágot „Történések küszöbén” címmel. Erről a kötetről a következőket írta Tőzsér Árpád: „Érdekes intellektuális-fogalmi költészetet művel. Módszere a befejezetlenség, a töredékesség, a kihagyásos beszédmód. Történései, mondatai, szókapcsolatai vagy éppen elkezdődnek, vagy éppen befejeződnek, a narrátor pedig zavartan s kicsit rezignáltan áll a »történések küszöbén«…”

A verseskötet megjelenése óta M. Csepécz Szilvia folyamatosan alkot, bár sajnos elég keveset publikál. Igaz, hogy időközben megjelent két gyermekeknek íródott műve is, új szemléletet hozva a hazai gyermekirodalomba (Az ajtón túl, gyermekversek, 1994; Kicsi, kisebb, legkisebb, meseregény, 1997). „A szerző szerint a mai modern világ nem tűri meg a meséket – jellemzi a kötetet tanulmányában Kozsár Zsuzsanna, s mint tovább megállapítja: – Az egyik legtökéletesebb szimbólum a félbemaradt szoba, ahol az út kezdődik. Ez a szimbólum már az 1994-ben megjelent Az ajtón túl című gyermekverskötetben is szerepel. ”

M. Csepécz Szilvia teljesítményének értékelésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyermekeknek írt műveit, hiszen ezek szerves részei életművének, és fontosak szemléletmódjának, alkotói világának megfejtéséhez, művészi fejlődésének vizsgálatához is. Nyilvánvalóvá válik általuk az is, a szerző számára mennyire meghatározó, hogy nő, asszony, anya. Bár idehaza sokat vitatkoztak már arról, hogy lehet-e „női irodalomról” beszélni, a tények megkerülhetetlenek: a női pszichikum igazoltan másfajta működése törvényszerűen megjelenik minden női alkotásban, s még akkor is tetten érhető, ha a szerző szándékosan hangsúlytalanná, „nemtelenné” kívánja tenni. A jó művekben a másfajta aspektus sosem hátrányként, korlátként, hanem többletként jelenik meg. M. Csepécz életfilozófiáját, társadalombírálatát, művészetszemléletét is átjárja ez a másfajta érzékenység. Sem hangsúlyozni, sem rejteni nem akarja életérzéseit, gondolatait, amelyek mögül elősugárzik a meditáló, útkereső, szorongásokkal és érzelmekkel teli asszonyiság is. Néhol szimbólumokkal álcázza magát, máshol gondolatot hagy függőben, ellentéteket állít fel, történéseket sejtet. Befejezetlenség, félbe maradt szoba – a félbe hagyott mondatok félbe maradt cselekvéseket, az érte vagy ellene bizonytalanságát, a dolgok szemlélésének többféle lehetőségét sejtetik. Az olvasó kénytelen részt venni költői játékaiban, átgondolni mindazon dolgokat, amelyekkel foglalkozik. Bár mint ő maga írja egyik sorában: „A legnagyobb kísértés ismerni minden részletet”, szeretnénk a dolgok mögé látni, megérteni a leírt gondolat mögötti eseményeket, jelenségeket, ez azonban nem adatik meg számunkra. A költő, akinek saját sora szerint is „hol édes, hol keserű a szava”, különféle hangulatokba invitál, ezek többsége azonban lemondást, keserűséget sugall, a „mellemből madarat röptet”-ő örömmel együttjáró üröm megtapasztalását, a földhöz tapasztó gondok súlyát, azt, hogy „szárny nélkül szűkebb az álom”. Érintésközelbe hozott részletek mellett kozmikus szemlélettel is szembetaláljuk magunkat ebben az erőteljes lírában.

Verseit három fejezetre tagolva tárja elénk most megjelent, Magház című kötetében. A kötet illusztrátora a párkányi Bugyács Sándor, akit mesekönyve illusztrátoraként ismerünk már. (AB-ART, 2000) [Haraszti Mária]

Hess-hegy titka és a fapapucsok

Két sikeres gyermekkönyv után itt a harmadik M. Csepécz-mű is, a Hess-hegy titka és a fapapucsok. Igaz, ne nevezzük ezt gyerekkönyvnek, hiszen a kiskamaszok és a nagyobbacskák számára készült, tehát ifjúsági regény, ráadásul idehaza még teljesen szokatlan módon kommunikál is az olvasóval: több szálon vezeti hőseit a végkifejlet felé, s az egyes történések elágazásainál az olvasónak kell választania, merrefelé forduljon a cselekmény. Maga alakítja hát a történetet a saját szája íze szerint. Így ha akarja, egy regényen belül akár több regényt is (el)olvashat, választhatja a kalandosabb vagy a kevésbé izgalmas eseménysort.

Az IBBY- és Madách-díjas alkotó kizárólag az ifjú olvasó képzelőerejére kíván hagyatkozni, ezért nem óhajtotta, hogy bárki is megrajzolja, képileg kitalálja hőseit. Hiszen amúgy is ömlik ránk a képi információ, alig marad tér és idő saját fantáziánk röptetésére. Hogy működik-e az ilyen regény, az ilyen könyv? Számos példa bizonyítja, hogy nagyon is.

M. Csepécz Szilvia előző köteteinek kedvelt elemeit (a félbemaradt szobát, a hajóházat, a különös Hortenziát) ismét beemeli a szövegbe, ezáltal egyrészt folyamatosságot teremt előző műveivel, másrészt otthonosságot a művön belül azáltal, hogy nemcsak váratlan és ismeretlen, hanem bensőségesen ismert szereplőkkel és jelenségekkel is szembesíti az olvasót. Hiszen előző meseregényének kedvelői épp abban az életkorban lehetnek, mint a Hess-hegy… szereplői.

Magház

M. Csepécz Szilvia verseivel először az 1986-os Próbaút című antológiában találkozhattunk. Első kötete 1990-ben látott napvilágot Történések küszöbén címmel, majd megjelent két gyermekeknek íródott műve, új szemléletet hozva a hazai gyermekirodalomba (Az ajtón túl, gyermekversek, 1994; Kicsi, kisebb, legkisebb, meseregény, 1997). Magház c. „felnőtt” verseskötete tavaly végre meghozta számára a szakmai elismerést. Ám mindennél jóval fontosabbnak tartja, hogy a gyermekeknek és az ifjúságnak alkosson, az alkotás útján megpróbálja visszacsempészni az értelmet és az érzelmet egyre inkább elgépiesedő világunkba. Képzelet, barátság, szeretet, értéktisztelet, képzelőerő és akaraterő nélkül nem létezne az általa teremtett sajátosan izgalmas, sokszínű mesevilág. Szereplői lehetnének a mi padtársaink, ismerőseink is, ha nem veszett volna ki belőlük a dolgok mélyére látás képessége. Így eshet meg, hogy megjelenik a történetben egy valódi, azaz tényleg létező, és gazdája számára a valóságban is különleges képességekkel felvértezett hófehér macska; az egyik főszereplőben egy barát, a másikban egy kolléga vonásait fedezhetjük fel. Az őt körülvevő érték így emelődik be abba a csodás, veszélyekkel és örömökkel teli világba, amellyel könyvei lapjain találkozunk. A csoda és a kaland itt van körülöttünk, csak fel kéne ismernünk – üzeni az író ezzel a regényével is. A beszélő fapapucsok vagy Hoppá pedig a humort és a felszabadult évődést biztosítják a különböző jellemű, olykor hóbortos, furcsa vagy éppen teljesen hétköznapi szereplőknek és mindannak, aki hajlandó velük tartani, ezúttal nem a mesék elfelejtett birodalmába, hanem a félelmetes Hess-hegy boszorkányos elemek által gondosan őrzött, titkot rejtő gyomrába. (AB-ART, 2002) [Haraszti Mária]

 

Antológiák:

Próbaút
Vers- és prózaantológia. Madách, Pozsony 1986.
Tűzpalota.Csehszlovákiai magyar költők szerelmes versei.Uo. 1990.
Művei:

Történések küszöbén

Versek. Madách, Pozsony, 1989.

Az ajtón túl

Gyermekversek.

Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1994.

Kicsi, kisebb, legkisebb

Meseregény, 1997 legjobb szlovákiai gyermekkönyve, IBBY;

AB-ART, Pozsony 1997; 2006.
Magház. Versek. Madách-díj; Uo. 2000.

Hess-hegy titka és a fapapucsok.

Meseregény. Uo. 2002.

Egyszerű viselet

Regény. Uo. 2004.

Jozef Medveď: Hviezdy i pramene / Csillagok és források

Műfordítás. MEDIAN, Pozsony 2008.

Kapcsolódó:

Szászi Zoltán:

Elhunyt M. Csepécz Szilvia – nekrológ