Spolok ANIMA

Spolok ANIMA Társaság  je dobrovoľnou nezávislou neziskovou mimovládnou organizáciou spisovateľov a umelcov maďarskej národnosti na Slovensku, predovšetkým žien, bez ohľadu na umeleckú a politickú príslušnosť, vierovyznanie, vek alebo umelecké odvetvie.

Spolok považuje za svoju podstatnú úlohu vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj maďarskej ženskej literatúry a rôznych umeleckých odvetví na Slovensku. Zastáva slobodu prejavu a tvorby, chráni práva a odborné záujmy svojich členov. Rozvíja svoju činnosť v súlade s rozvojom a ochranou duchovných a kultúrnych hodnôt.

 Činnosť a ciele Spolku:

–    vytvárať odborné projekty a zabezpečiť priaznivé podmienky
na ich realizáciu;

–    zabezpečiť účasť, predstavenia a výstavy svojich členov
na domácich a medzinárodných umeleckých a
odborných kultúrnych podujatiach;

–    propagovať vzniknuté literárne a umelecké hodnoty doma
i v zahraničí;

–    systematicky zvyšovať odbornú pripravenosť svojich členov
a účastníkov kultúry;

–  usporiadať odborné konferencie, semináre, prednášky a kurzy
pre svojich členov a pre ostatných predstaviteľov umeleckej sféry;

–  vytvoriť predpoklady lepšieho spoločenského postavenia
a uplatnenia sa žien v literatúre, vedeckej a umeleckej práci; presadzovať rovnoprávnosť žien v umeleckých a spoločenských sférach, bojovať proti každej forme diskriminácie;

–    vyhľadávať mladých talentovaných ľudí a dbať na ich odborný rast;

–    vybudovať medzinárodné vzťahy a zapájať sa
do medzinárodnej informačnej siete;

–  organizovať výskumnú, umeleckú, publikačnú a propagačnú činnosť svojich členov a spolupracovať s ostatnými odbornými umeleckými a kultúrnymi združeniami, vydavateľstvami,
knižnicami, distribučnými firmami a pod.;

–    vydávať propagačné materiály, katalógy, materiály odborných podujatí, prednášok a pod. v knižnej forme alebo vo forme periodika.

Sídlo Spolku ANIMA Társaság:
Medzilaborecká 17, SK –  821 01 Bratislava 2
Predseda: Mgr. Mária Harasztiová
Tajomník: Alžbeta H. Mészárosová

Predseda Kuratória ceny „Mikola Anikó-díj”: Mgr. Eleonóra Csanaky

Občianske združenie bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 24. 1. 2002. pod číslom VV/1-900/90-19474.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .