35. Duna Menti Tavasz – felhívás

A Duna Menti Tavasz országos báb- és színjátszófesztivál 35. alkalommal kerül megrendezésre a 2011-es évben.

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Duna Menti Tavasz országos gyermek báb- és színjátszófesztivál főszervezőjeként a Csemadok Művelődési Intézete, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, társrendezőivel Dunaszerdahely Önkormányzatával, a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központtal, Nagyszombat Megye Önkormányzatával közösen meghirdetik a XXXV. Duna Menti Tavasz Fesztivált a 2011-es évben.

A VERSENY JELLEMZÉSE:

Az amatőr gyermek bábozás és színjátszás évi szezonális kicsúcsosodása, a csoportok és egyének (bábszólisták) egész évi alkotó tevékenységének bemutatkozása a bábjátékos, színjátszó és szerkesztett játékok kategóriában (a szerkesztett játék minden olyan előadás, amely különböző műfajú művek önálló egységgé szerkesztésével készül és valósul meg, pl.: mozgásszínház, irodalmi színpad, pódiumjáték, dramatikus népi játék, illetve ezek ötvözete).

A VERSENY KATEGÓRIÁI:

a. bábjátékos kategória, csoportok és szólisták részére

b. színjátszó kategória

c. szerkesztett játékok kategória.

A VERSENY FORDULÓI ÉS IDŐPONTJAI:

Válogató fesztiválok és rendezőik:

Csemadok területi választmányok: Galánta, Dunaszerdahely, Érsekújvári járás, Lévai járás, Tornalja
Más intézmények: Duna utcai iskola Pozsony, Komáromi Művelődési Központ, Léva (Mesevilág fesztivál), Bodrogközi- és Ung-vidéki Kulturális Központ (Latorca Menti Tavasz)
A benevezésektől függően minimális változás várható.
A regionális fesztiválok, és a válogatások időpontja: 2011. május 2- 16.

Előzetes terminusok:
2011. május 2-3. Királyhelmec (Latorca Menti Tavasz)
2011. május 4. Tornalja
2011. május 5. Galánta
2011. május 6. Léva (Mesevilág fesztivál)
2011. május 9. Komárom
2011. május 10. Nyárasd
2011. május 16. Pozsony

Országos döntő helyszíne, időpontja:
Dunaszerdahely, 2011. június 7-10., (kedd-péntek)

A VERSENY ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA:

Zsűri: A verseny országos döntőjének zsűrijét a Csemadok Művelődési Intézete szakcsoportjának javaslata alapján a Csemadok Művelődési Intézetének igazgatója nevezi ki. A zsűri összetétele: hazai magyar szakemberek, magyarországi, szlovák és külföldi szakemberek. A külföldi szakembereket a társintézmények (NOC, MMI, stb.) javaslata alapján választja ki a programbizottság. A társintézmények felkérésére a zsűri rangos színjátszó fesztiválokra delegálhat csoportot (Scénická žatva, Weöres Sándor SZF, stb.).

A verseny regionális döntőjének zsűrije két részből áll:

a. a központi (országos) válogatóbizottság
b. és a régió által javasolt zsűri.

A válogatóbizottságot a Csemadok Művelődési Intézete szakcsoportjának javaslata alapján a Csemadok Művelődési Intézetének igazgatója nevezi ki. A regionális döntők zsűrijét az illetékes területi választmány javaslata alapján, a Csemadok Művelődési Intézete szakcsoportjával való egyeztetés után, az illetékes területi választmány delegálja. A regionális döntőkön a zsűri tagjaként részt vesz a Magyar Drámapedagógiai Társaság egy-egy tagja, akik a regionális fordulók után a hazai zsűritagokkal közösen javaslatot tesznek a Weöres Sándor országos színjátszó fesztiválon szereplő színjátszó csapatra.

 A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA

Regionális versenyek:
a. helyezések kategóriánként,
b. a regionális versenyről az első helyezett jut tovább az országos döntőbe,
c. a zsűrinek módjában áll nem kiadni az első helyet, illetve a verseny színvonalától függően több csoportot is továbbjuttatni a szakmai, regionális elvei alapján, a gazdasági elvek betartásával,
d. a talon, az a helyzet egy regionális fesztiválon, amikor a gazdasági helyzet, a többi fesztivál helyezettjeinek nem ismerete teszik függővé a továbbjutást, a válogatás befejezésekor a programbizottság dönti el a továbbjutást.

MEGHIRDETETT DÍJAK, HELYEZÉSEK:

Regionális versenyek:
A Művelődési Intézet oklevelet, emléklapot biztosít a válogatófesztiválokra.
A Csemadokon kívüli válogatófesztiválok rendezői, akik fesztiváljukkal csatlakoztak a DMT-hoz, (pl.: Királyhelmec, Léva), a zsűri értékelése alapján, további saját díjat, oklevelet ad(hat)nak ki.

Országos döntő díjai:
Dusza István díj (a tehetséges csapat díja). A következő évfolyamra biztosítja a csoport részvételét az országos döntőben. A válogatás lezárása után a válogatóbizottság tagjai javasolják, és az országos döntő eredményeinek hirdetésében ismertetik.
Életműdíj (a mozgalomban elért eredmények alapján, egyéni díj), évente egy adható ki báb vagy színjátszó kategóriában
Szakmai díjak az országos döntő díjai (kategóriánkként):
1. A csoportok az arany- ezüst- és bronz sávok minősítést kapnak, amelynek odaítéléséről a zsűri dönt
2. Az aranysávos minősítésben egy fesztiváldíj (fődíj), egy adható ki.
3. Rendezői díj

A zsűri a szakmai védnökkel való előzetes egyeztetés után egyéb díjakat is kiadhat.

A FESZTIVÁL BIZOTTSÁGAI:
A Csemadok általános versenyszabályzata alapján az országos döntő szervezője főbizottságot, szervezőbizottságot alakít, amelyek szervesen együttműködnek a Csemadok Művelődési Intézete által összeállított programbizottsággal.

A járási versenyek, az országos elődöntők szervezői együttműködnek a szakmai védnökkel.

A FESZTIVÁL EREDMÉNYEI:
A fesztivál eredményeit a főszervező a sajtóban és a Csemadok honlapján teszi közzé.
A verseny zárása után a Csemadok Országos Elnökségének jelentést készít, amely tartalmazza a verseny lefolyását, pontos programját, a résztvevő csoportokat, egyéneket, a kísérőprogramokat, a gazdasági (tételes) beszámolókat. 

KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY:

Az országos döntő fő kísérőműsora, meghirdetésére a Duna Menti Tavasszal egy időben kerül sor.

A 2010-es év alkalmából a Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága Népszokásaink címmel a Duna Menti Tavasz fesztivál idejére gyermek képzőművészeti versenyt hirdet, a felhívás a versenyszabályzat mellékletét képezi.

BENEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2011. február 25.

A benevezési lapokat kérjük a következő címre küldeni:
OI Csemadok, Bacsákova 240/13., P. O. BOX 16., 929 01 Dunajská Streda

Fax: 031/550 98 30, e-mail: intezet@csemadok.sk  

SZAKMAI TANÁCSADÁS:
PhDr. Kamenár Horváth Éva Mgr.art Kecskés Marika

mobil: 0908 788 855 mobil: 0905 746 618

ELÉRHETŐSÉGEK:
Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely
P. O. BOX 16., Bacsákova 240/13., 929 01 Dunajská Streda, Tel.: 031/552 24 78 * fax: 031/550 98 30 * mobil: 0905/358 529

Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya
P. O. BOX 16., Bacsákova 240/13., 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/552 24 78 * fax: 031/550 98 30

A mellékletek és a versenyszabályzat letölthetők a www.csemadok.sk honlapról.

Az elektronikus jelentkezési lap kitölthető a www.csemadok.sk honlapon a Duna Menti Tavasz menüben.

Kulturális kincseink településünkön

Gyermek képzőművészeti verseny

A 2011-es évben, a Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága Népszokásaink címmel a Duna Menti Tavasz fesztivál idejére gyermek képzőművészeti versenyt hirdet azzal a céllal, hogy a képzőművészeti adottságokkal rendelkező általános iskolás gyermekeket vizuális gondolkodásra ösztönözze, hogy azok a játék örömével tapasztalják meg az adott képzőművészeti műfajok kifejezésbeli tartományait. Egyben elmélyítsék ismereteiket településük, iskolájuk kulturális életéről, és azokról a csoportokról, amelyek résztvevői fesztiváljainknak (Duna Menti Tavasz, néptánc fesztiválok, gyermek táborok, stb.).

A versenybe, alkotásaikkal az alapiskolák diákjai jelentkezhetnek a következő kategóriákban:

I. kategória 1-4. évfolyam, II. kategória 5-9. évfolyam rajzzal, festménnyel, aminek témája Népszokásaink címhez kapcsolódik.

Versenyfeltételek:

• Csak A3-as és A2-es formátumú rajzlapra készült alkotásokat fogadunk el, illetve csak ezeket fogja bírálni a szakmai zsűri!
• A beküldött munkák készülhetnek rajz- és festészeti technikákkal, tematikailag kötetlenül.
• Figyelem: a beküldött munkákat a Csemadok Művelődési Intézete nem küldi vissza!

Beküldési határidő: 2011. április 20.
Az eredményhirdetésre a szakmai zsűrizést követően a Duna Menti Tavasz fesztiválon kerül sor.