ISZTAMBULI NYILATKOZAT 2010

• Életbevágóan fontos, hogy a kulturális és irodalmi tevékenységek szabadságát semmi ne korlátozza. A szólásszabadság minden közvetlen és közvetett akadályát el kell hárítani. A szólásszabadságot korlátozó fenyegetések és erőszak ellen a lehető legerősebb intézményi és civil szervezeti erőforrásokat kell mozgósítani.

• Minden olyan törekvést fel kell számolni, ami a könyvkiadás és a sajtó szabadságát fenyegeti; tiltakozunk minden olyan módszer ellen, mely az írók, fordítók és könyvkiadók elnyomását célozza, beleértve azon törvényeket is, melyek alkalmasak az írók zaklatására és megfélemlítésére, ahogyan az Törökországban és Európában ma is megtörténik.

• A nyelvi elnyomás elfogadhatatlan. Mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy az általa szabadon választott nyelven fejezze ki magát. Meg kell találjuk a módját, hogy hogyan léphetünk túl a centrum és a periféria alá- és fölérendeltségi viszonyain. A kisebbségi nyelveket és a „kisebb” nyelveket védeni kell, az ezekre és ezekből készülő műfordításokat pedig támogatni. A kontinens irodalmi földrajzának kialakításában a műfordítás elsődleges fontossággal bír. A műfordítás a határokon átívelő irodalmiság leglényegesebb eszköze. Ennek finanszírozásához új forrásokat kell találni, a létező fordítástámogatási forrásokat pedig védeni kell.

• Olyan intézkedéseket kell hozni, melyek lehetővé teszik a nem kereskedelmi célú, független szellemű irodalmi művek születését és hozzáférhetővé tételét a nagyközönség számára. A kihalás szélén álló irodalmi műfajokat védeni kell. Elő kell segíteni az olyan programok születését, melyek a kifejezés egysíkúvá válása helyett a biblio-diverzitás eszméjét népszerűsítik.

• A digitális média különösen fontos a gondolat- és szólásszabadság szempontjából, és egyben a világ demokratizációjának nagy lehetőségét rejti magában. Tiltakozunk minden olyan politikai ellenőrzés és cenzúra ellen, mely korlátozza az eszmék és információk szabad áramlását. Meg kell találnunk a minőségi információszolgáltatás és a szerzői jogvédelem összehangolásának új módszereit.

• A politikai, etnikai, vallási és nemzeti ellentétek nem szabad, hogy bármelyik írót is korlátozzák mesterségének gyakorlása közben. Támogatjuk a kulturális sokszínűséget és a kulturális cserefolyamatok minden formáját.

2010. november 27., Isztambul

2010. november 25. és 27. között Isztambulban került megrendezésre az Európai Írók Parlamentje, az idén Pécs és a Ruhr-vidék mellett Isztambulban is zajló Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében. Az eseményen Magyarországot Dunajcsik Mátyás író képviselte. A tanácskozás zárónyilatkozatát az ő fordításában közölte a www.litera.hu.