Polák Margitra emlékezünk

Polák Margit (Csemadok archívum)

80 éves lenne ma Polák Margit könyvtáros, akinek közösségszervező és építő munkája évtizedeken át gazdagította a szenci magyar közösséget. Polák Imre szerkesztő, műfordító testvére volt.

Gyermekkora óta imádta a könyvet. Ennek tudható be az is, hogy a könyvtárosi pályát választotta. Miután csekély szlováktudása ellenére csodálatra méltó eredményekkel végezte el a könyvtárosképzőt, 1964-ben a szenci városi könyvtár munkatársa lett. Itt kezdődött közösségformáló szerepe. Tagja lett a Csemadok Szenci Alapszervezetének, majd a Csemadok járási bizottságának, végül a járási elnökségnek. Áldozatos munkája nem csupán a könyvtár, és különösen annak magyar részlegének a működtetése, hanem irodalomi estek, olvasótáborok, irodalmi színpadok szervezésében is megmutatkozott. A szervezetben főként az irodalom, irodalomnépszerűsítés, a képzőművészeti tárlatok szervezése volt a feladata. Hosszú ideig volt tagja a központi népművelési szakbizottságnak is.

A gyermekek körében végzett, helytörténeti ismereteket célzó munkája (Kincskeresők) azóta is biztos alapot nyújt a további helytörténeti kutatásokhoz.

Ott állt a Szenczi Molnár Albert Napok bölcsőjénél, majd éveken át segítette ezen rendezvénysorozat növekedését, gyarapodását. A Szenci Városi Múzeum előadójaként Szenc város történelmével kapcsolatos ismereteit és tapasztalatait adta át a látogatóknak, hangsúlyozva a szenci magyarság gazdagságát történelmi, kulturális és gazdasági téren.

Munkáját Samuel Zoch-díjjal, a Csemadok Közművelődési Díjával (2014), valamint a Katedra-díjjal (2011) is elismerték.

2023. május 14-én hunyt el Szencen.