Fodor Katára emlékezünk

Fodor Kata 1959. március 28-án született Losoncon. 60 éves lehetne. 10 éve búcsúztunk tőle. Posztumusz kapta meg a harmadik Mikola Anikó-díjat 2010 januárjában.

Már gyermekkorában felfigyeltek ügyes kézvonásaira, papírra vetett ábrázolásaira. Komoly válaszút azonban a középiskolában jelent meg előtte. Érdeklődése akkor két – számára egész életére kiható – művészet, a zene és a képzőművészet közé állította. Akkor és ott a színek győzedelmeskedtek, bár a zenétől sem szakadt el teljesen sohasem. Főleg a népzene gyakorolt rá nagy hatást több ízben is élete folyamán, gazdagítva lelki, érzelmi, sőt képekben kiteljesedő világát is.

Biztos vagyok benne, hogy ha akkor és ott a zene mellett döntött volna, ugyanolyan hévvel és energiával járta volna azt az utat is, mint a képzőművészetét, hiszen mindig mindent a maga teljességében igyekezett magáévá tenni és talentumával gyarapítva továbbadni.

Lendületet, szellemi lendületet hordozott – írta róla Tallósi Béla.Fodor Kata

Így igaz. Lelki lendülettel élt és alkotott, valahányszor kézbe vette ecsetét. Szinte izzott a vászon, miután ecsetvonásai nyomán lelkének vérszín cseppjei vászonra lehelve új életre keltek.

Újra Tallósi Béla szavaival élve: „A vér színével olyan intenzitást vitt vászonra, amely elől nem lehetett csak úgy tovább menni, s amely erősen beleégett a tudatba. Kiáltott magáért. Vásznainak jellegzetes piros és sárga lendületével felismerhető, összetéveszthetetlen.”

Főiskolai tanulmányait 1978 és 1984 között végezte a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán, grafika szakon Orest Dubay osztályában.

Pozsonyban élt, ahol kezdetben szabadfoglalkozású művészként kereste az érvényesülés lehetőségét. Ebben az elnyert ösztöndíjak is segítségére voltak, mint például Szlovák Képzőművészeti Alap, az 1987-ben elnyert kétéves Ľudovít Fulla-ösztöndíj, illetve a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap.

Alkotásai több magán- és közgyűjteményben szerepelnek (Pozsony Város Galériája / Galéria mesta Bratislavy, DMM Komárom, a losonci Nógrádi Galéria, a dunaszerdahelyi Kortárs Művészeti Galéria, Slapansky Galéria / Galerie Slapansky, München, Danubiana, Muelensteen ArtMuseum és mások…)

Munkásságát kiállítások hosszú sora fémjelezi. Egyetemi tanulmányait befejezve szinte majdnem minden évben volt egyéni vagy csoportos kiállítása, ezek számát felsorolni is hosszú volna, jelentőségüket pedig a művészettörténet feladata méltatni.

Könyvek lapjain napvilágot látott illusztrációi olvasók ezreinek szereznek örömet.

Ki is volt valójában Fodor Kata, saját maga számára s mindazok számára, akik közvetlenül vagy akár közvetve, képein keresztül részévé váltak annak a teljességnek, melyet életével s festményeivel egyaránt nyújtott?

Merüljünk bele expresszív, oly gyakran talán iróniával is dúsított alkotásain keresztül lelki, szellemi életének mikrohullámaiba, hogy megtaláljuk egyéniségének mozgató energiáját, hogy megismerjük a teljes Embert és a nagyszerű Művészt.

Fodor Kata a festészetben találta meg azt az önkifejezési módot, amely által a világot látja és láttatja. Festményeiből tüzes színekben összpontosuló hatalmas energia árad. A piros árnyalatai a nőiség ezernyi formáját szimbolizálják. Lágyan ringatnak, akár az anya, vagy csábítóan égetnek, mint a tüzes szerető – jellemezte őt nemrég Erika Okruhlicová.

A művész műveiben nem csupán saját érzés- és hangulatvilágát jeleníti meg, hanem a nézőben is rezonálni kíván a formák és színek által. Képeinek lényegi eleme az emberben való hit, hit a bennünket mindig új célok felé terelő energiában. Művészetéből sugárzik a meggyőződés, hogy a világot belső tűzzel, a jóba vetett hittel kell szemlélnünk, hiszen a láng ott pislákol mindenben és mindenkiben, csak fel kell fedezni.

Köszönet Fodor Katának, hogy kortársként itt élt és alkotott közöttünk, s hogy gazdagított közösségeket, egyéneket egyaránt. Köszönet a lángért, amit nem hagy bennünk kialudni. Élete az alkotásaiban, a nekünk átadott lángocskákban lobog tovább. (F. L.)

Emlékkiállítás a komáromi Limes Galériában, 2010
Emlékkiállítás a komáromi Limes Galériában, 2010

 

Egyéni kiállításai:

 • 1986 – Festmények és grafikák /Milan Machajdíkkal/ Pozsony
 • 1990 – Egyéni kiálítás, Komárom
 • 1991 – Bodybuilding, B&M Gallery, Pozsony
 • 1995 – Private Blues, Študio S, Pozsony
 • 1997 – Balance, Galéria Nova, Pozsony,  
  Galéria Polnobanka, Pozsony
 • 1998 – Murmur, FFUK, Pozsony
 • 1999 – Fodor-Kata-Gály, Art-Ma Galéria, Dunaszerdahely /Gály Katival/
 •               A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony /Gály Katival/
 • 2000 – Privát tűzvész, Nógrádi Galéria, Losonc
 • 2001 – A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Varsó /Szabó Ottóval/
 •                Deep Colour Water, Galéria A 1, Pozsony
 • 2003 – Egyéni kiállítás, Galerie Slapansky/Slapansky, München /J. Hoborral/
 • 2006 – Egyéni kiállítás, J&T, Pozsony

Csoportos kiállításai:

 • 1984 – Fiatalok kiállítása, Pozsony
 • 1986 – Slovenský ex libris, Trencsén, Pozsony, Franciaország
 1. portré triennálé, Liptovský Mikuláš
 •                Fiatalok kiállítása, Berlin, Pozsony
 • 1987 – 5 fiatal művész kiállítása, Galéria SFVU, Pozsony
 1. akvarell triennálé, Nógrádi Galéria, Losonc
 •                Fiatalok kiállítása, Sztetín, Lodz
 • 1988 – Festmények, grafikák és rajzok, Nógrádi Galéria, Losonc /Balázs I.-al és M. Rumannal/
 • 1991- Nachbarn, Nurnberg
 •              1 szlovákiai képzőművész, Budapest Galéria, Városi Galéria Pápa
 • 1992 – A nő, Stúdio S, Pozsony
 • 1993 – Ignis & aqua, Pozsony / J. Hoborral, J. Kelemennel és I. Porázikkal/
 • 1994 – Illusztrációs biennálé, Dunaszerdahely
 • 1997 – Art expo, Műcsarnok, Budapest
 •               Más realitás, Vármúzeum, Esztergom, Dunaszerdahely
 • 1998 – Kortárs
 • 1999 – Az avantgárdtól a posztavantgárdig, KMG Dunaszerdahely, Komárom
 • 2001 – 9+3+1, Danubiana, Muelensteen Art Museum, Bratislava-Čuňovo
 • 2002-2003 – Fiatal művészek kiállítása, 10-1,Kassa Losonc, Salgótarján
 • 2006 – Illusztrált könyv 8, Dunaszerdahely
 • 2007 – Áthidalás, Pozsony
 •               Szó és kép, Galéria Ardan, Pozsony

Illusztrált könyvek:

 • Kövesdi Károly : Manóház. Madách, 1989
 • Ravasz József : Jileskero kheroro (Domček v srdci/Szívházikó). Mikromex-1992
 • Haraszti Mária: Buborék. Microgramma, 1993
 • Mila Haugová: Dáma s jednorožcom. Slovenský spisovateľ, 1995
 • Szuchy Magdolna: Magyar nyelv az alapiskola 5. osztálya számára. SPN, 1995
 • Slovenský jazyk 5. ročník, pre ZŠ s vyuč. jaz. maď. (társszerzőkkel). Terra, 2000
 • Méry Magdolna: Ipolymenti népmesék, Madách-Posonium, 2002
 • Förtelmes kaszálógép – antológia, Madách-Posonium, 2003
 • Ugrás a semmibe – antológia, Madách-Posonium, 2004
 • Fónod Zoltán: Szellemi őrjárat, Madách-Posonium, 2006
 • Koncsol László: Tegnap a holnap után, Madách-Posonium, 2006
 • Duba Gyula: Az élet lehajló ága, Madách-Posonium, 2006
 • Varga Imre: Agram Irev lelki mozija, Madách-Posonium, 2006
 • Szalay Zoltán: Nyelvjárás, Madách-Posonium, 2007
 • Tóth Elemér: Pitypang, Madách-Posonium, 2006
 • Zalaba Zsuzsa: A varázstoll, Madách-Posonium, 2007

Publikációk: Kalligram, Irodalmi Szemle, Romboid, Kultúrny život, Vasárnap, Tücsök, Zornička

Művek közgyűjteményekben:

 • DMM, Komárom
 • KMG, Dunaszerdahely
 • Nógrádi Galéria, Losonc
 • GMB, Pozsony

Irodalom:

TARÁBKOVÁ, Z.: Katarína Fodorová, Výtvarný život, 1986/5
LOVIŠKOVÁ: Súčasný slovenský ex libris, Výtvarný život, 1986/8.
GÁLY T.: Két szlovákiai képzőművész (Rövid híradás), Művészet, 1998/1.
VIK, K.: Prínos mladej grafiky, Výtvarný život, 1989/6.
BAČÍKOVÁ, S.: Body building alebo klamanie telom, Ateliér, 1992/9.
LÓSKA L.: Magyar képzőművészek Szlovákiában, Művészeti Műhely, 1992
HAUGOVÁ, M.: K. Fodorová, Kultúrny život, 1993. január 14.
SZŐKE E.: Magán Blues, Nap, 1995. március 1.
BACHRATÝ, B.: K. Fodorová, Sme, 1997. január 24.
Kubička-Kucsera Klára: Képünk. A Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának albuma. (Design: Kopócs Tibor; AB-ART, Pozsony 1999)
TALLÓSI, B.: Elhunyt Fodor Kata, Új Szó, 2009. november 20.

http://www.dbsys.hu/fodorkata/
http://www.parlamentnykurier.sk/kur11-03/50.pdf
http://www.artportal.hu