DRÁMAPÁLYÁZAT – FELHÍVÁS

A Dialóg nonprofit szervezet, magyar nyelvű drámapályázatot hirdet fiatal felvidéki magyar szerzők részére. Ezzel szeretnénk elősegíteni a méltánytalanul elhanyagolt szlovákiai magyar dráma megújulását.
A drámapályázat témája kötetlen, a színpadi megjelenítés bármilyen formáját érvényesnek tartjuk, ezért műfaji megkötés a drámapályázatban nincs. Pályázni nyomtatásban és interneten még meg nem jelent, színpadon még be ne mutatott művel lehet.
Beadási határidő: 2019. július 31.
Eredményhirdetés: 2019. október.
A szakmai zsűri a legjobb 3 pályaművet jutalmazza, fenntartva magának azt a jogot, hogy a díjakat színvonal hiányában visszatartja.
1. díj: 1500 euró
2. díj: 1000 euró
3. díj: 800 euró
A drámapályázat jeligés.
A pályaműveket két nyomtatott példányban, zárt borítékban mellékelve a szerző személyi adatait és elérhetőségeit, az alábbi címre kérjük eljuttatni: Dialóg n. o.
Rákócziho 239/34, Komárno 945 01
A nyertes pályaműveket a Dialóg n. o. az ALTERNATÍVA 2019 fesztiválon, 2019 októberében felolvasószínházi előadásban, Dunaszerdahelyen mutatja be.
További információk a dialog.office1@gmail.com e-mail címen

A drámapályázat támogatója a Kisebbségi Kulturális Alap.