AZ EMBER FÁJ A FÖLDNEK

Az Irodalmi Jelen szerkesztősége és kiadója AZ EMBER FÁJ A FÖLDNEK címmel tematikus pályázatot hirdet. 
Ember és természet egysége megbomlott. Hogy ez az állapot, melyet a közvetlen tapasztaláson kívül számos tudományos vizsgálat is alátámaszt, végleges és végzetes-e, s hogy a folyamatok mennyiben és miként fordíthatók vissza, arról a közéletben kiterjedt polémia zajlik. Mi ebben a politikai-gazdasági érdekvitában nem kívánunk állást foglalni – pályázatunk kiírása nem erre irányul.

Hiszünk benne, hogy az irodalom, a művészet a maga tradicionális és újszerű eszközeivel képes a krízis lényegének megragadására, összetevőinek feltárására, a leküzdéséhez szükséges szellemi és érzelmi energiák összpontosítására. Pályázatunkra az ebben a szellemben alkotott, kritikus szemléletű, értékfelmutató műveket fogadjuk be a pályázati feltételek közt felsorolt művészeti ágakban és műfajokban.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A PÁLYÁZAT JELIGÉS

Nevezési díj (banki átutalással):

2000 forint (Művészeti és Irodalmi Jelen Kft. – 1173 3089-2001 9220, OTP Bank);

vagy 30 RON (Occident Media Kft. – RO64 WBAN 2511 0000 0250 9984 – BC INTESA SANPAOLO);

vagy 10 euró (Occident Media Kft. – RO44 WBAN 2511 0220 0250 9984 – BC INTESA SANPAOLO) 

A pályázaton részt vehet minden magyar nyelven alkotó szépíró, valamint nyelvi korlátozás nélkül minden képzőművész, filmes és fotográfus, amennyiben alkotásának szövegét magyar fordításban mellékeli, illetve a művébe foglalja.

A pályázatra kizárólag publikálatlan* művek küldhetők be, az alábbiak szerint:

  • versek legfeljebb 3 (három) cím alatt, meghatározatlan összterjedelemben;
  • novellák legfeljebb 2 (két) cím alatt, maximum 30 000 karakter összterjedelemben**;
  • festészeti és/vagy grafikai alkotások (sorozatok is) legfeljebb 3 (három) cím alatt;
  • fotográfiai művek (sorozatok is) legfeljebb 3 (három) cím alatt;
  • film- és/vagy videoalkotások legfeljebb 3 (három) cím alatt, maximum 30 perc összidőben**.

 *Publikálatlannak minősülnek azok a művek, melyek sem könyvben, sem sajtóban, sem internet-közegben, sem kiállításon, sem katalógusban nem szerepeltek; filmek és videómunkák esetében ugyanez a nyilvános vetítésekre is vonatkozik.

**Az összterjedelem és összidő pontosítása: novellák és filmek (videoalkotások) esetén a különböző címek alatt beküldött munkák együttes terjedelme nem haladhatja meg az előírt mértéket.

DÍJAZÁS – minden kategóriában

Első díj: 100 000 forint

Második díj: 50 000 forint

Harmadik díj: 30 000 forint

A szerkesztőség a bírálóbizottságot szakértők bevonásával állítja össze. A bizottság összetétele a díjak kihirdetésekor válik nyilvánossá.           

Apályaműveket 2014. január 31-ig a szerkesztőség címére kell eljuttatni a következő rend szerint:

  • verseket és prózai műveket kizárólag e-mailben (jelige a szerző neve helyén);
  • festményeket és a grafikákat kizárólag e-mailben (mellékletként, JPEG formátumban, min. 800 pixel szélességben, jelige a szerző neve helyén);
  • fotókat kizárólag e-mailben (mellékletként, JPEG formátumban, min. 800 pixel szélességben, jelige a szerző neve helyén) fogadjuk be.
  • video– és filmalkotások estében a műveket fel kell tölteni a You Tube-ra vagy a Vimeo-ra, a jeligét és a mű címét a címmezőben feltüntetve. A linket kell e-mailben a szerkesztőség címére elküldeni a szerző neve helyén a jeligével. A jelige feloldásáig a mű publikálatlannak minősül.

EREDMÉNYHIRDETÉS 2014. március 15-én.

A díjnyertes alkotásokat a szerkesztőség a maga eszközeivel a saját felületein publikálja.

A jutalomban nem részesült, ám közlésre alkalmas munkákat a szerzőkkel való egyeztetést követően tesszük közzé.

A legjobbnak ítélt alkotásokból az alkotók közreműködésével az Irodalmi Jelen felolvasóesttel egybekötött, az eredeti műveket bemutató kiállítást és filmbemutatót rendez.

A szerkesztőség e-mail címe: ij@irodalmijelen.hu