Ortvay Tivadar születésének 170. évfordulója

Az Agentura Pacis Posonium Egyesület  tisztelettel meghívja Önt az Ortvay Tivadar születésének 170. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferenciára. Helyszín: Pozsony, Klarissza utca 7. Időpont:  2013. november 25.

 Program:

10.00–10.15

Ünnepi megnyitó / Úvodná prednáška: Frideczky János, az Agentura Pacis Posonium Egyesület elnöke / predseda Spolku Agentura Pacis Posonium

Bevezető előadás / Úvodná prednáška: Vadkerty Katalin

10.15–11.30

Előadások/Prednášky

Moderátor/Moderátor: Vadkerty Katalin

Lacza Tihamér: Pozsony szellemi kisugárzása a 19. században / Duchovný potenciál Bratislavy v 19. storočí

Ozogány Ernő: Pozsony tudományos élete a 19. században / Vedecký život v Bratislave v 19. storočí

Gaucsík István (Pozsonyi Városi Múzeum /Múzeum mesta Bratislavy ): Ortvay Tivadar élete és munkássága (Tézisek és kutatási irányvonalak) / Život a dielo Tivadara Ortvaya (Tézy a stratégie výskumu)

Szünet /Prestávka

11.45–13.00

Moderátor/Moderátor: Kocsis Aranka

Monika Šurdová (Pozsonyi Városi Múzeum /Múzeum mesta Bratislavy): Pozsony-kép Ortvay Tivadar műveiben / Obraz mesta Bratislavy v diele Tivadara Ortvaya

B. Szabó János (Budapesti Történeti Múzeum /Historické múzeum v Budapešti): Gondolatok a mohácsi csata historiográfiájáról – Ortvay Tivadar szemlélete / Myšlienky o historiografie moháčskej bitky – interpretácia Tivadara Ortvaya

Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartományának Központi Levéltára / Ústredný archív rehole Piaristov, Budapešť): Ortvay Tivadar egyháztörténeti munkássága /Cirkevno-historické diela Tivadara Ortvaya

Vita/Diskusia

Zárszó/Záver

14.30–15.30

A Pozsonyi Városi Múzeum várostörténeti kiállításának megtekintése

(Régi városháza, Fő tér – csak meghívott vendégek részére)

Návšteva stálej expozície Múzea mesta Bratislavy o dejinách mesta

(Stará radnica, Hlavné námestie – len pozvaní hostia)

16.00

Ortvay Tivadar sírjának megkoszorúzása (Szent András-temető)

Položenie venca na hrob Tivadara Ortvaya (Ondrejský cintorín)

A konferencia nyelve szlovák és magyar (szimultán tolmácsolás)

Jazyk konferencie: slovenský a maďarský (simultánne tlmočenie)