Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésben történő ösztöndíjas képzésre

Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésben történő ösztöndíjas képzésre szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyeknek a 2013/2014-es tanévre:

A Balassi Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumával pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2013/2014-es tanévben.

Az ösztöndíjas hallgató a Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzésére jelen pályázat alapján a 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban megjelölni tervezett magyarországi felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzési szakra történő felkészítésre, a képzési szak(ok)hoz legalább szükséges és az intézet képzési kínálatában szereplő 2 felvételi/érettségi tantárgy ismereteinek elsajátítására kerül felvételre.

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

Pályázók köre

Magánszemélyek. Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki megfelel a pályázati felhívás további feltételeinek.

A pályázat részletei

A felvételre került határon túli magyar személyek a 2013/2014-es tanévben a 10 hónap időtartamú felsőoktatási előkészítő képzéses tanulmányaikat hallgatói jogviszony keretében folytatják. A képzés várhatóan 2013. szeptember elején kezdődik.

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2013/2014-es tanévben: 13 fő. A pályázaton való részvételhez a magyar nyelv ismerete nem kötelező. A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs. Azok a szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt illetve ennek megszerzése a 2012/2013-as tanév végén történik meg. Pályázni lehet minden olyan 2014. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a Balassi

Intézet által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.

Az ösztöndíj tartalma

 • 17.850 Ft/hó ösztöndíj
 • ingyenes szaktárgyi és magyar nyelvi képzés
 • ingyenes tankönyv ellátás,
 • ingyenes kollégiumi elhelyezés (3 ágyas szobákban)
 • diákigazolvány (államilag garantált, az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekre jogosít)
 • a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

A pályázót érintő költségek

 • utaztatás költségei
 • étkezés költségei
 • személyes költségek
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 200–250 USD / hó
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

Fizetendő díjak

 • 2.000 Ft a kollégiumba való beköltözéskor,
 • kb. 3000 Ft az ideiglenes és a végleges diákigazolványra,
 • a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, valamint a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a www.felvi.hu és www.oktatas.hu honlapokon lehet tájékozódni.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat legkorábban 2013. július 22-től lehet benyújtani.

Határidő: A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2013. augusztus 12., helyi idő szerint 16.00 óra.

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.
945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

További információ

Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája
945 01 Révkomárom – Komárno,
Kossuth tér 3. – Nám. Kossutha 3.
Tel.: +421 908 116 931
E-mail: komarom@szakc.sk

továbbá:

a Balassi Intézet honlapján:

http://www.balassi-intezet.hu/

a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatán:

 • Dienes Judit Emese tagozati előadó: dienes.judit@gmail.com