Meghívásos pályázat pedagógus továbbképzésekre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen közoktatási pályázatokat hirdet a határon túli magyar nyelvű közoktatás megerősítésére összesen. Az öt pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 77 millió forint.  

Meghívásos a szülőföldön megrendezésre kerülő pedagógus továbbképzések megszervezésének támogatására, valamint a tankönyvírásra, a tankönyves műhelyek működtetésére vonatkozó pályázat.  Nyílt a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, illetve az úgynevezett nyugati – kizárólag európai – szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából megrendezésre kerülő anyanyelvi szaktáborok támogatására, továbbá az anyanyelven folyó tanulmányi versenyek lebonyolítására meghirdetett pályázat. 

Valamennyi pályázat esetében a benyújtás határideje: 2013. augusztus 26.

Meghívásos pályázatok

1.) A HATÁRON TÚLI MAGYAR PEDAGÓGUS SZÖVETSÉGEK ÉS SZAKMAI SZERVEZETEK ÁLTAL SZÜLŐFÖLDÖN MEGRENDEZENDŐ ÉVKÖZI TOVÁBBKÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

Vajdasági Módszertani Központ

Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete

Vajdasági Módszertani Központ, Nagybecskerek

Módszertani Központ, Újvidék

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Kárpátaljai Református Egyház Tanügyi Bizottsága

Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége

Muravidéki Pedagógusok Egyesülete

A pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 21 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 700 ezer forint, felső határa 8 millió forint vissza nem térítendő támogatás

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap


2.) A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS A NYUGATI SZÓRVÁNYBAN A HELYI IGÉNYEK SZERINT MEGÍRT TANKÖNYVEK, KIEGÉSZÍTŐ KIADVÁNYOK, TANTERVEK ELKÉSZÍTÉSE, FEJLESZTÉSÉRE, KIADÁSA, TANKÖNYVES MŰHELYEK MŰKÖDTETÉSE, TANESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség  

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

Muravidéki Pedagógusok Egyesülete

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége

Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

Taneszközbemutatók Információs Egyesülete

A pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 20 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 800 ezer forint, felső határa 8 millió forint.  

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap 


Nyílt pályázatok 

3.) A SZOMSZÉDOS ÁLLAMOKBAN ÉLŐ MAGYAROKRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI LXII. TÖRVÉNY 1. § (1) BEKEZDÉSÉBEN FELSOROLT ORSZÁGOK TERÜLETÉN 2013-BAN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ „SZÜLŐFÖLDI ANYANYELVI TEMATIKUS SZAKTÁBOR” TÁMOGATÁSA

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, egyházak, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy a Balassi Intézet által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.

A pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 16 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 60 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap


4.) AZ ÚGYNEVEZETT NYUGATI – KIZÁRÓLAG EURÓPAI – SZÓRVÁNYTERÜLETEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK ÁLTAL, A MAGYAR ANYANYELV FEJLESZTÉSE CÉLJÁBÓL A FENTI ZÓNÁBAN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKTÁBOR TÁMOGATÁSA

A pályázat benyújtására jogosultak köre: Európában – de nem a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén – bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak.

A pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 2 millió forint, az elnyerhető  támogatás alsó határa alsó határa 200 ezer forint, felső határa 2 millió forint.  

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap


5.) A SZOMSZÉDOS ÁLLAMOKBAN ÉLŐ MAGYAROKRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI LXII. TÖRVÉNY 1. § (1) BEKEZDÉSÉBEN FELSOROLT ORSZÁGOK TERÜLETÉN, VALAMINT MAGYARORSZÁGON 2013-BAN, ILLETVE A 2013/2014-ES TANÉVBEN AZ ANYANYELVEN FOLYÓ TANULMÁNYI VERSENYEK TÁMOGATÁSA AZ ALÁBBI TERÜLETI ÉS TÁRGYI HATÁLLYAL:

A. “SZÜLŐFÖLDÖN MEGRENDEZENDŐ ANYANYELVI TANULMÁNYI VERSENY, SZEMLE” TÁMOGATÁSA

B. “MAGYARORSZÁGON MEGRENDEZENDŐ, MAGYAR NYELVEN FOLYÓ, NEMZETKÖZI TANULMÁNYI VERSENYEK, SZEMLÉK”, FENTI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RÉSZTVEVŐI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

• Az “A” pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy a Balassi Intézet által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé. 

• A “B” pont esetében Magyarország területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy a Balassi Intézet által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogató felé. 

A pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 18 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 60 ezer forint, felső határa 900 ezer forint.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap 

 Dátum: 2013. 07. 25.