XV. Csengő Énekszó Érsekújvárban

2013. május 30-31-én tartják a XV. CSENGŐ ÉNEKSZÓ fesztivált Érsekújvárban. A részletes program:

C s ü t ö r t ö k  /május 30./

8:50 – l0:10      az I.  kategória kórusainak  a k u s z t i k a i   p r ó b á j a

                        8:50 –  9:10     Kassai MTNY AI és G. KK

                        9:10 –  9:30     Komáromi Eötvös u. AI KK

                        9:30 –  9:50     Komáromi Jókai Mór AI KK

                        9:50 –  10:10    Schola Mariana KK Komárom          

10:10 – 10:15  a verseny sorrendjének kisorsolása a 106-os  /átjáró-sorakozó/ helyiségben

 10:30 – 11:25  az ünnepélyes megnyitó és a I. kategória versenye

 11:25 – 12:00   a zsűri zártkörű megbeszélése a PANORÁMA helyiségben

 11:25 – 12:15 a népdalcsokor  ö s s z k a r i   p r ó b á j a

 12:15 –  12:35 az I. kat. versenyének  n y i l v á n o s  k i é r t é k e l é s e

                        a népdalcsokor  b e m u t a t ó j a

 12:35 – 13:15   ebédidő és szünet a zsűri számára

 13:20 – 14:20 az I. kat. versenyének szakmai megvitatása a PANORÁMA teremben

 13:00 – 14:00  a III. kategória kórusainak  akusztikai  próbája

                         13:00 – 13:20  a Kassai Leánykar

                        13:20 – 13:40  az Ipolysági Bartók Béla Ifjúsági Vegyeskar

                        13:40 – 14:00  a Párkányi MAI Primula Kórusa                     

 14:00 – 14:15  a III. kat. versenyének kisorsolása a 106-os helyiségben

 14:30 – 15:15 a III. kategória  v e r s e n y e

15:15 – 16:00 a zsűri zártkörű értekezése a PANORÁMA  teremben

 15:30 – 15:50 a CSENGETTYÜ gyermekkar akusztikai próbája

 16:00 – 17:15  a III. kat. versenyének nyilvános, szakmai megvitatása a PANORÁMA  teremben

17:30 – 18:35  a Komáromi COMORRA Kamarazenekar akusztikai próbája

19:00 – 20:10  esti  h a n g v e r s e n y

P é n t e k /május 31./

a II. kategória versenye  és a  g á l a

8:20 – 10:25    a k u s z t i k a i  p r ó b á k

8:20  –  8:35    Felsőszeli AI

8:35  –  8:50    Galánta Kodály Zoltán AI

8:50  –  9:05    Jókai Mór AI Komárom

9:05  –  9:20    Eötvös u. AI Komárom

9:20  –  9:35    Schola Mariana Komárom

9:35  –  9:50    F. Schubert Zselíz

9:50  –  10:05  Fegyverneki F. Magnificat

10:05 –  10:15  Gímesi AI

10:15 –  10:25  Ipolysági MAI

10:10 – 10:20  a verseny sorrendjének sorsolása a 106-os “ felsorakozó  teremben „

 10:30 – 13:20  a II. kategória v e r s e n y e / az 5. kórus után 10 perces szünet/

13:20 – 14:00  e b é d i d ő  a  z s ü r i számára

14:10 – 15:00  a zsűri zártkörű értekezése / a gála műsorának összeállítása, díjak/

14:30 – 15:45 az  ö s s z k a r i   s z á m o k   p r ó b á j a

15:00 – 16:25  a II. kat. versenyének szakmai megvitatása a PANORÁMA teremben

15.45 – 15.20 a Vass Lajos Kórus akusztikai próbája

16:30 – 16:50  a Vass Lajos Kórus hangversenye a versenyző dalosok részére

17:00 – 18:00   a kórusvezetők fogadása a VÁROSHÁZÁN

18:00 – 18:25  felkészülés a gálahangversenyre

18:30 – 20:30 G á l a h a n g v e r s e n y  / a II. és a III. kat. kórusainak részvételével/

                         eredményhirdetés

                        a Vass Lajos Kórus fellépése

                        a záró összkarok