555 km-es KOPJAFA-STAFÉTAFUTÁS

Kopjafa-stafétafutás május 31-én indul Fél községéből (Tomášov), Pozsonytól 12 km-re. Ahol is a legnyugatibb kopjafa áll. 555 km, több mint 30 állomás érintése után  június 2-án megérkeznek a futók Kistárkányba (Malé Trakany),ahol a legkeletibb kopjafa van.
A rendezvény meghívottjai a szlovák és magyar diplomácia vezetői, a staféta elindításával Dr. Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete tiszteli meg a résztvevőket.
A rendezvény szervezői: Zsélyi Zoltán és Katalin. A program:

Kopjafától kopjafáig!

 

 

 

 

INDULÁS – Tomášov / Fél

31.5 – 9,00

0 km

1. 2000 A magyar oktatás újraindításának 50 évfordulójára ;

 

 

 

 

 Na počesť 50. výročia znovuzavedenia vzdelávania v maďarčine;

 

 

 

 

2. 1998 Az 1947-1948-as kitelepítés, deportálás emlékére;

 

 

 

 

Na počesť vysťahovania a deportácie v rokoch 1947 – 1948;

 

Lehnice / Lég

31.5 – 10,20

15 km

3. 1991 Ajándék Erdélyből, Szentegyházáról hálából a romániai forradalom alkalmából

 

 

 

 

               eljuttatott segélyszállítmányért;

 

 

 

 

Ako dar zo Sedmohradska, na počesť vďaky za charitatívnu pomoc v časoch rumunskej revolúcie

 

Orechová Potôň / Diósförgepatony

31.5 – 11,10

23 km

4. 2001 A Millenium és a község első említésének 755. évf.alkalmából;

 

 

 

 

Na počesť millenia a 755. výročia prvej zmienky o obci

 

Opatovský Sokolec / Apácaszakállas

31.5 – 14,00

53 km

5. 1996 Millecentenárium és a község első írásos említésének 775. évfordulójára

 

 

 

 

Na počesť millecentenária a 775. výročia prvej zmienky o obci

 

Veľký Meďer / Nagymegyer

31.5 – 14,40

60 km

6. 1991 II. Világháború áldozatainak emlékére / a város parkjában az egykori tó helyén/;

 

 

 

 

Na počesť hrdinov 2. svetovej vojny

 

 

 

 

7. 1996 Millecentenárium emlékére erdélyi Szetegyházas falu ajándéka;

 

 

 

 

Na počesť millecentenária dar zo Sedmohradska

 

Sokolce / Lakszakállas

31.5 – 15,20

66 km

8. 1998 Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékére / a falu központjában/;

 

 

 

 

Na počesť maďarskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849

 

Kolárovo / Gúta

31.5 – 17,20

85 km

9. 2000 A millenium alkalmából / kápolna kertben/;

 

 

 

 

Na počesť millenia

 

 

 

 

10. Esterházy János emlékére /egyház gimnázium udvarán/;

 

 

 

 

Na počesť Jánosa Esterházyho

 

Komoča / Kamocsa

31.5 – 18,00

92 km

11. 1996 A millecentenárium emlékére;

 

 

 

 

Na počesť millecentenária

 

Zemné / Szímő

31.5 – 18,30

98 km

12. 1996 A millecentenárium emlékére / Róm.kat. templom előtt/;

 

 

 

 

Na počesť milecentenária

 

 

 

 

13. 2013 Kitelepítés és deportálás emlékére /Róm.kat. templom előtt/;

 

 

 

 

Na počesť vysťahovania a deportácie

 

Andovce / Andód

31.5.- 19,30

108 km

14. 1997 Az 1946-1947-es évi kitelepítés és deportálás emlékére / templom mellett/;

 

 

 

 

Na počesť vysťahovania a deportácie

 

Dvory nad Žitavou / Udvard

31.5 – 20,40

121 km

15. 2003 A 28. számú cserkészcsapat megalakulásának 10. évfordulójára / rk templom mellett/;

 

 

 

 

Na počesť 10.výročia založenia 28.skautského oddielu

 

Farná / Farnad

31.5 – 23,00

145 km

16. 2004 Kézműves tábor alkalmából / a tájház udvarán/;

 

 

 

 

Na počesť remeselníckeho tábora

 

Želiezovce / Zselíz

1.6.- 00,20

158 km

17. 1996 A millecentenárium emlékére /Schubert park mellett/;

 

 

 

 

Na počesť millecentenária

 

Šahy / Ipolyság

1.6.- 03,30

189 km

18. 2002 Az ipolysági 27-es számú Szent Imre Cserkészcsapat 10. évf. / Simonyi L.Galéria mellett;

 

 

 

 

Na počesť 10.výročia založenia 27.skautského oddielu

 

Balog nad Ipľom / Ipolybalog

1.6.- 05,00

206 km

19. 1996 A millecentenárium alkalmából / temetőben/;

 

 

 

 

Na počesť millecentenária

 

Prša / Perse

1.6.- 12,30

282 km

20. 1996 A millecentenárium emlékére / templom  mellett/;

 

 

 

 

Na počesť millecentenária

 

Rimavská Sobota / Rimaszombat

1.6.- 14,50

305 km

21. 1999: Gömör-megye hős honvédjeinek emlékére 150.évford. /köztemető/;

 

 

 

 

Na počesť 150. výročia hrdinských honvédov z Gemerskej župy;

 

Bátka / Bátka

1.6.- 16,00

316 km

22. 2000 A millenium és a falunap alkalmából / kőzségháza előtti kertben/;

 

 

 

 

Na počesť millenia a obecných dní;

 

Tornaľa / Tornalja

1.6. -17,50

333 km

23. 1989 Magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére / Tornallyay-kúria kertjében/;

 

 

 

 

Na počesť maďarskej revolúcie a boja za slobodu;

 

 

 

 

24. 1990 Mátyás király születésének 500. évfordulójára  / Tornallyay-kúria kertjében/;

 

 

 

 

Na počesť 500. výročia narodenia kráľa Matiáša;

 

 

 

 

25. 1991 Második Gömöri Honismereti Napok emlékére  / Tornallyay-kúria kertjében/;

 

 

 

 

Na počesť 2. Gemerských vlastivedných dní;

 

 

 

 

26. 1998 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékére  / Tornallyay-kúria kertjében/;

 

 

 

 

Na počesť maďarskej revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848-1849;

 

 

 

 

27. 2002 Kossuth Lajos születésének 200. éves évfordulójára  / Tornallyay-kúria kertjében/;

 

 

 

 

Na počesť 200. výročia narodenia Lajosa Kossutha;

 

Gemer / Sajógömör

1.6.- 18,20

338 km

28. 2003 Rákóczi szabadságharc 300. évfordulójára / Kultúr-ház előtt/;

 

 

 

 

Na počesť 300. výročia Rákócziho boja za slobodu;

 

Gemerská Panica / Gömörpanyit

1.6.- 18,45

342 km

29. 2003 Rákózci szabadságharc 300. évf., evang. templom építésének 200. évf. /templ.mellett/;

 

 

 

 

Na počesť 300. výročia Rákócziho boja za slobodu a 200. výr.postavenia evanj. kostola;

 

Gemerská Hôrka / Gömörhorka

1.6.- 19,40

351 km

30. 1999 A magyar forradalom és szabadságharc 152. évf. és a magyar tanítási nyelvű iskolák

 

 

 

 

       újraindításának 50. évf. alkalmából / temetőben/;

 

 

 

 

Na počesť 152.výr. maďarskej revolúcie a 50.výr.znovuzavedenia vzdelávania v maďarčine;

 

Gombasek / Gombaszög

1.6.- 20,30

359 km

31. 2003 A Sarló-mozgalom 75.évf. alkalmából / Szabadtéri színpad mögött/;

 

 

 

 

Na počesť 75. výročia hnutia “Sarló”;

 

Silická Jablonica / Jablonca

1.6.- 22,10

375 km

32. 2003 Rákóczi szabadságharc 300. évf. / Községháza mellett/;

 

 

 

 

Na počesť 300. výročia Rákócziho boja za slobodu;

 

Jablonov nad Turňou / Szádalmás

1.6.- 23,00

383 km

33. 2004 A község első írásos említésének 870. évf. / a falu közepén/;

 

 

 

 

Na počesť 870.výročia prvej zmienky o obci;

 

Žarnov / Zsarnó

2.6.- 00,40

401 km

34. 2000 A millenium és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére /temető/;

 

 

 

 

Na počesť millenia a maďarskej revolúcie a boja za slobodu v r.1848-1849;

 

Janík / Jánok

2.6.- 01,00

405 km

35. 1989 Az EFSz megalakulásának 40. évf. /falu központjában/;

 

 

 

 

Na počesť 40. výr. založenia JRD;

 

Moldava nad Bodvou / Szepsi

2.6.- 01,40

412 km

36. 1998 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére /temető bejáratánál/;

 

 

 

 

Na počesť millenia a maďarskej revolúcie a boja za slobodu v r.1848-1849;

 

 

 

 

37. 2004 Az 1989-es romániai forradalom idején Szepsiből Kolozsvárra eljuttatott

 

 

 

 

       segélszállítmány 15. évf. emlékére / ref. templom mellett/;

 

 

 

 

Na počesť 15.výr. charitatívnej pomoci Sedmohradsku v čase rumunskej revolúcie v r.1989;

 

Buzica / Buzita

2.6.- 03,00

424 km

38. 2000 A millenium alkalmából /ravatalozóban/;

 

 

 

 

Na počesť millenia;

 

Borša / Borsi

2.6.- 11,50

515 km

39. 1986 A II. Honismereti kerékpártúra alkalmából/ Rákóczi kastély előtt/;

 

 

 

 

Na počesť II. Vlastivednej cyklistickej túry;

 

 

 

 

40. 1994 Nemzetközi építőtábor emlékére/ Rákóczi kastély előtt/;

 

 

 

 

Na počesť medzinárodného remeselníckeho tábora;

 

Veľký Kamenec / Nagykövesd

2.6.- 13,00

526 km

41. 2000 A millenium alkalmából / R.K.templom mellett/;

 

 

 

 

Na počesť millenia;

 

Malý Horeš / Kisgéres

2.6.- 14,10

539 km

42. 2004 A község első írásos említésének évfordulójára /falu központja/;

 

 

 

 

Na počesť prvej zmienky o obci;

 

Kráľovský Chlmec / Királyhelmec

2.6.- 14,35

543 km

43. 2001 Hucs György tragikusan elhunyt cserkész emlékére / Mécs L. Keresztény közp. udvarán/;

 

 

 

 

Na pamiatku tragicky zosnulého skauta Györgya Hucsa;

 

Bačka / Bacska

2.6.- 15,15

549 km

44. 1998 A millecentenárium és a község első említésének 785. évf. /falu-park/;

 

 

 

 

Na počesť millecentenária a 785. výročia prvej zmienky o obci;

 

Veľké Trakany / Nagytárkány

2.6.- 15,50

554 km

45. 2001 A millenium alkalmából / falu központjában-parkban/;

 

 

 

 

Na počesť millenia;

 

 

 

 

46. 2003 Tárkányok oszlopa /;

 

 

 

 

Stĺp Trakanov;

 

Malé Trakany / Kistárkány

2.6.- 16,00

555 km

47. 1987 Nyári művelődési tábor emlékére;

 

 

 

 

Na počesť letného vzdelávacieho tábora;