Az újraalakult Lévai Magyar Dalárda első rendezvénye

Kedves barátaink!

Sok szeretettel várunk mindenkit az 1871-ben alapított Lévai Dalárda szellemiségén építkező, majdan a Reviczky Házban rendszeresen működtetett, újraalakult Lévai Magyar Dalárda első rendezvényére.

A „ZENGJEN A DAL LELKESÜLTEN…” mondattöredék volt a dalárda jeligéjének kezdete, s ezzel kötődünk rá mi is a karének dicső lévai hagyományaira. A régi lévaiak talán emlékeznek is erre a jelmondatra.
Az egész gyönyörű jelmondat majd 2013. március 14-én a történelmi visszatekintésben fog elhangzani, s válhat az új dalárda jeligéjévé is…

Az első rendezvényen, az 1848/49-es szabadságharc kitörésének 165. évfordulója előestéjén, a Reviczky Ház egy kis időre átalakul Pilvax kávéházzá.„Nyolcszáznegyven-kilenc óta, hangzik még a Kossuth-nóta!” címmel, egy csésze forró ital, citeraszó s tárogató hangja mellett, a Lévai Nemzeti Őrsereg legendás múltú lobogójának a Lévai Magyar Asszonyok Ligája által újravarrt, kifeszített másolata alatt Kossuth-nótákat énekelünk majd, így készülünk dicső magyar hőseinkre emlékezve, nemzeti öntudatunkat megerősítve a másnapi megemlékezésre.

A zászló kétoldalas reprodukciója állandó jelleggel lesz megtekinthető majd a rendezvény után a Reviczky Házban.

Ezen rendezvény megvalósulását minden lévai magyar szervezet és intézmény támogatja.

A továbbiakban a karénekek mellett tematikus dalesteket is tervezünk szervezni, hol nótázva, hol történeti hazánk tájegységei népdalcsokrait együtt végigénekelve kovácsoljuk majd szorosabbra közösségünk lelkét.
Léva
Jó lenne, ha a dalárdát fiatalok, diákok minél nagyobb számban látogatnák, hiszen jó lehetőség ez gazdag magyar dalkincsünk megismerésére, megőrzésére, továbbadására a következő generációk számára.
Nem szabunk korhatárt, szívesen látunk minden korosztályt, lányokat, srácokat, hölgyeket, urakat, néniket, bácsikat…

Mély tisztelettel,

Wirth Jenő, elnök
Reviczky Társulás

A dalárda FB oldala:
http://www.facebook.com/pages/Lévai-Magyar-Dalárda/380971932010510Bővebben