Mentés másként – Műfordítás és irodalmi kapcsolatok c. konferencia Nyitrán

A Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézete szeretettel meghívja Önt a Mentés másként – Műfordítás és irodalmi kapcsolatok (Közép-Kelet Európa irodalmi kölcsönhatásai) c. konferenciára.
Időpont: 2012. október 23.
Helyszín: Nyitra, Dražovská 4, D2-es terem

P R O G R A M
8,00 – 9,00 regisztráció
9,00 – 9,15 megnyitó
Komzsík Attila, a Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, D2-es terem
9,15 – 10,15 Plenáris ülés
Elnök: Tibor Žilka, a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetének igazgatója
9,20 – 9,45 Branislav Hochel: A „gyakorlati” irodalmi közösség intervenciója Közép-Európában
9,45 – 10,15 Benő Attila: Versfordítás és szójelentés. A magyar-angol versfordítás néhány lexikai kérdése
10,15 – 10,35 kávészünet
10,40 – 14,45 Szekcióülések
1. szekció – 112-es terem
Elnök: Balázs F. Attila
10,40 – 10,55 Bréda Ferenc: Címek és fordítások (Szophoklész, Oedipus király ford. Csengeri János, Platus: A bögre, ford.: Devecseri Gábor)
10,55 – 11,20 Alabán Ferenc: A műfordítás mint magyar nemzeti irodalmi fenomén
11,10 – 11,25 Polgár Anikó: A műfordító és a lektor: Devecseri Gábor és Szilágyi János György
11,25 – 11,40 Jeney Éva: Averroes és a gyógyító irodalom
11,40 – 11,55 Csehy Zoltán: „Akikre lánginget húz a szerelem” Michelangelo versei magyarul,
magyar versek Michelangelóról
11,55 – 12,10 diskusia
12,10 – 13,30 ebédszünet
Elnök: Alabán Ferenc – 112-es terem
13,30 – 13,45 Balázs Boróka: A publicisztikai szöveg sajátosságai és megnyilvánulása a fordításban
13,45 – 14,00 Németh Zoltán: Ágyra dőlt szöveg (műfordítás és szövegalkotás Csehy Zoltán műveiben
14,00 – 14,15 Balázs F. Attila: Román irodalom magyarul
14,15 – 14,30 Szabómihály Gizella: Intertextualitás Pavel Vilikovský műveiben és a magyar fordítások
14,30 – 14,45 Vízkeleti László: Frazémák a fordítások tükrében – alaktani ekvivalencia viszonyok
14,45 – 15,10 vita
2. szekció – A-109-es terem
Elnök: Zuzana Vargová
10,40 – 10,55 Karol Wlachovský: Az én (szlovák) Mikszáthom
10,55 – 11,20 Renata Deáková: Hibrid kulturális identitások és fordítói stratégiák
11,10 – 11,25 Számel Petra: Márai a szlovák irodalomban
11,25 – 11,40 Jitka Rožňová: Márai Sándor és Rubin Szilárd regényei szlovák fordításának sajátosságai
11,40 – 11,55 Peter Andruška: A műfordítások funkciója a nemzeti közösségekben
11,55 – 12,10 vita
12,10 – 13,30 ebédszünet

Elnök: Bárczi Zsófia
13,30 – 13,45 Beke Márton: Mit, hogyan, miért? A cseh-magyar prózafordításról
13,45 – 14,00 Benyovszky Krisztián: Kosztolányi verseinek cseh és szlovák fordításáról
14,00 – 14,15 Žilka Tibor: A fordítás szemiotikája
14,15 – 14,30 Szabó Réka: Hrabal a magyar irodalomban
14,30 – 14,45 Ardamica Zorán: Zeneművek szövegeinek fordítási problémái
14,35 – 15,10 vita
15,30 Zárszó: Žilka Tibor, Hrbáček Magdaléna

A konferencia védnöke: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
Szervező: PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
Elérhetőség: pszamelova@ukf.sk, +421376408868