A komáromi Hentessegéd a Szlovák Nemzeti Színházban

Ladislav BallekPomocník. Hosťovanie Jókaiho divadla z Komárna.

SND, nová budova, Sála činohry, utorok 19. jún 2012 – 19:00

Ladislav Ballek: A hentessegéd

Projekt hosťovania mimobratislavských profesionálnych divadiel zo Slovenska

Réžia: R. Ballek, dramaturgia: E. Varga, scéna: J. Gráfel, kostýmy: E. Gadus, účinkujú: T. Fabó, E. Bandor, R. Tar, A. Mokos, E. Ollé, L. Hajdú, K. Holocsy, A. Szabó Szvrcsek, T. Tóth, I. Olasz, B. Majorfalvi, T. Bernáth, L. Nagy.

Témou divadelnej adaptácie románu Ladislava Balleka je zvláštna spoločenská situácia, ktorá nastala po druhej svetovej vojne. Dejiskom je slovenské pohraničné mestečko Palánk. Sem prichádza z hôr mäsiar Riečan s rodinou, vyhorel mu dom a s ohľadom na jeho partizánsku minulosť mu štát pridelil mäsiarstvo v južnom regióne, v Palánku. Spolu s jatkami však podedí aj starého pomocníka. Prostredníctvom pomocníka Volenta Lančariča sa rodina vydá na cestu rýchleho bohatnutia. Tak ako sa rodinný majetok zveľaďuje a rozrastá, tak chátrajú a rozpadajú sa rodinné putá. Predstavenie nie je len historickým referátom z obdobia rokov 1945 – 48, ale chce poukázať na to, ako dejiny zomelú malého človeka.

Ceny vstupeniek: I. kategória: 10€, II. kategória: 8€, III. kategória: 6€, IV. kategória: 4€.