PREŠPORSKÉ VEČERY s Bratislavským okrášľovacím spolkom

Slubek ArankaAranka Slubeková v izbe… túto aj ďalšie zaujímavé fotografie budete mať možnosť vidieť už túto stredu na prednášky “Bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí”!

Pozsonyi Magyar Intézet, 2012. május 9., 18 órától!

“BÝVANIE V BRATISLAVE 19. a 20. STOROČÍ”. Nazretie do plánov architektov za monarchie i medzivojnového obdobia a do domácností všetkých vrstiev spoločnosti. 

Spojené s prezentáciou rovnomennej knihy. Prednáša PhDr. Viera Obuchová, CSc. (Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave)Po skončení premietania bude diskusia.
Občerstvenie v Café Nappali.

V pláne sú ďalej tieto prednášky:

13. jún, Frederik Federmayer (FFUK): 
Genealogické vzťahy bratislavských richtárov v 16.-17. storočí.
(Kto bol kto medzi Bratislavským patriciátom v ranom novoveku)

11. júl, Denis Pongrácz (heraldik a genealóg)
Šľachta v Bratislave a okolí v novoveku.

8. august, Michal Milata – Michal Dekánek (Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy Bratislava): 
Historický vývoj MHD v Bratislave.

Bratislavský okrášlovací spolok