A nemek közötti bérszakadék elfogadhatatlan diszkrimináció

Bauer EditMa az Európai Parlament Plénuma elsöprő többséggel jóváhagyta Bauer Edit felvidéki képviselő jelentését a nemek közötti bérszakadékról. A jelentés célja, hogy kérje az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 2006/54/EK irányelvet és olyan változtatásokat kezdeményezzen, amelyek a nők elleni diszkrimináció eme formájának megszüntetését célozzák.

A bérszakadék csak nagyon lassan szűkül – 2007-ben 17,6 százalékról beszéltünk, ez 2010-re 16,4 százalékra módosult –, ami annyit jelent, hogy a nők átlagosan 16,4 százalékkal kapnak kevesebb bért ugyanazért a munkáért vagy ugyanolyan értékű munkáért, mint a férfiak. Ezen felül a tagállamokon belül nagyok a különbségek, 4,4 százaléktól 25,5 százalékig terjed; sőt van, ahol ez a különbség növekedő tendenciát mutat. Történik mindez amellett, hogy létezik egy csaknem 40 éves jogszabály.

Bauer Edit jelentéstevő rámutatott arra, hogy a bérszakadék okai sokrétűek. Ide sorolható főként a munkaerőpiacon meglévő szakmai, horizontális és vertikális szegregáció, a nők munkájának alulértékelése, a munka és a magánélet közötti egyensúly terén tapasztalható egyenlőtlenség, a hagyományok és sztereotípiák, többek között a tanulmányi irányok megválasztásában, a pályaválasztási tanácsadásban. A szakértői elemzés szerint a különbség körülbelül fele a közvetlen és közvetett megkülönböztetésnek tulajdonítható. A statisztikák azt mutatják, hogy a nemek közötti bérszakadék akkor kezd igazán láthatóvá válni, miután a nők első szülési szabadságukról visszatérnek a munkaerőpiacra, tovább fokozódik a pályafutás külső tényezők – mint a munkavégzés gyermekvállalás miatti szüneteltetése és hozzátartozó családtag ápolása – miatti többszöri megszakításával, és növekszik a korral és az iskolai végzettséggel. Ezen okok miatt a válasznak is sokrétűnek kell lennie. Jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésekre is szükség van, valójában ezek ötvözése lehet csak célravezető.

„Tudatában vagyunk annak, hogy a jogalkotás magában nem elég a probléma megszüntetésére. Viszont a jogszabályt lehet úgy módosítani, hogy az hatékonyabb eszköze legyen a tarthatatlan és elfogadhatatlan hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemnek” – hangsúlyozta Bauer képviselő. A jelentés célja rámutatni a jogszabály azon részeire, ahol javulást lehetne elérni. A jelentés felhívja az Európai Bizottság és a tagállamok figyelmét, hogy a jelenleg érvényben levő irányelven változtatni kell, hogy a törvény maga ösztönözzön, átvéve és általánossá téve az egyes tagországok legjobb gyakorlatát. Az Európai Bizottság 2013-ban felülvizsgálja a jelenleg érvényben levő irányelvet. Az Európai Parlament arra kéri a Bizottságot, hogy a jogszabály-módosításkor építsék be a Parlament részletes ajánlásait a nemek közötti bérszakadék különböző vonatkozásait szem előtt tartva.

„Csak egy mindenre kiterjedő és komplex megoldás javíthatna a helyzeten és szűkíthetné a bérszakadékot, amely a nők idős kori szegénységének egyik okozója” – hangsúlyozta Bauer Edit.

Strasbourg, 2012. május 24.