Romológ monológ – az Amneszti Internesönelnek

Egy SITA-hírre. Ha mondjuk 30 évvel ezelőtt elfogadták volna azt a tényt, hogy a roma nyelv létezik, anyanyelv, kisebbségi nyelv, akkor igenis SAJÁT roma nyelvű óvodákat és iskolákat (osztályokat) KELLETT volna indítani(nunk), ahol roma nyelvű képzés folyhatott volna, mellette a szlovák (magyar, angol…) mint idegen nyelv kellett volna hogy Haraszti Máriaszerepeljen. Ez az egy út lett volna és volna járható. Hogy Európa nyugati részében hogyan integrálják a romákat, az az ő dolguk, de nem az a jogsértés, ha külön tanítják őket, hanem az, ha nem veszik figyelembe azokat a sajátosságokat, amelyeket minden más kisebbség esetében (fogjuk rá) normálisnak tartanak.
A roma kultúra, anyanyelv(ek) és identitás SAJÁTOS hozzáállást igényelt volna, igényelne: saját óvónőkkel, saját tanítókkal, nevelőkkel, komplett és átfogó oktatási-nevelési struktúrával. Amennyi pénzt a romák nevében, romáknak, romákról és ürügyén elszórtak, abból már létezhetne mindez.