A Komáromi Jókai Színház plakátpályázatának újabb fordulója

A Komáromi Jókai Színház plakátpályázatot hirdet Gogol: A revizor című előadásához. A pályázat nyílt és egyfordulós, az alábbi feltételekkel:Pályázó

Pályázatot nyújthat be bármely magánszemély, aki előzetesen nevezést nyújtott be. A nevezés tartalmazzon szakmai életrajzot és referenciaanyagokat.

A pályamű

A pályázatra minden olyan grafikai programmal készített plakátterv beadható, ami sem nyomtatásban, sem pedig elektronikus formában nem jelent meg, sem internetes oldalakon, sem a nyomtatott sajtóban, és nem nyert díjat korábbi pályázaton. Ezen feltételeknek folyamatosan fenn kell állniuk a pályázat lezárásáig.

A pályaműnek alkalmasnak kell lennie utcai plakátként, szórólapként, nyomtatott sajtóban vagy internetes felületen való felhasználásra.

A pályamű stílusában illeszkedjék a Komáromi Jókai Színház arculatához, gondolatiságában Gogol: A revizor c. művéhez.

Egy pályázó előadásonként csak egy művet nyújthat be.

A pályaművet JPG, valamint PDF formátumban, A/4-es, álló formátumban, minimum 300 DPI felbontásban kérjük benyújtani CD-re, DVD-re írva vagy e-mailen elküldve.

A pályamű kizárólag a pályázó saját alkotása, szellemi terméke lehet.

A pályázat díjazása

A pályázaton nyertes pályázó munkája a plakát mellett a műsorfüzet, billboardok, hirdetési felületek és egyéb grafikai anyagok megtervezéséhez kerül felhasználásra. A nyertes egyéni megegyezés szerinti díjazásban részesül.

A pályázó tudomásul veszi, hogy pályaművének felhasználása esetén a színház művészi és technikai igényeinek megfelelően módosíthatja a beérkezett tervet.

A színház a beérkező nevezések számától függően a tervezők számára két alkalommal egyéni vagy sajtótájékoztató jellegű konzultációt szervez az előadás rendezőjével. A tervezők részt vehetnek az előadások kijelölt próbáin.

Nevezések leadása:

2012. március 30.

A pályázat leadása: 2012. május 9.

A nevezéseket, majd a pályaműveket az alábbi címre kérjük beküldeni:

Komáromi Jókai Színház
Petőfiho 1., 94501 Komárno
e-mail: szinhaz@jokai.sk

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető a Komáromi Jókai Színház Szervezési osztályán.

A pályázat első fordulójában benyújtott nevezések érvényesek erre a fordulóra is!