A Komáromi Jókai Színház plakátpályázata

A Komáromi Jókai Színház plakátpályázatot hirdet Székely János: Caligula helytartója valamint Gogol: A revizor előadásához. A pályázat nyílt és egyfordulós, az alábbi feltételekkel:

Pályázatot nyújthat be bármely természetes személy, aki előzetesen nevezést nyújtott be. A nevezés szakmai önéletrajzot és referenciamunkákat kérjük, hogy tartalmazzon.
A pályamű A pályázatra minden olyan grafikai programmal készített plakátterv beadható, ami sem nyomtatásban, sem pedig elektronikus formában nem jelent meg sem internetes oldalakon, sem a nyomtatott sajtóban, és nem nyert díjat korábbi pályázaton. Ezen feltételeknek folyamatosan fenn kell állniuk a pályázat elbírálási határidejéig. A pályaműnek alkalmasnak kell lennie utcai plakátként, szórólapként, nyomtatott sajtóban vagy internetes felületen való felhasználásra. A pályamű stílusában illeszkedjék a Komáromi Jókai Színház arculatához, gondolatiságában Székely János Caligula helytartója ill. Gogol A revizor c című művének színpadi átiratához. Egy pályázó előadásonként csak egy művet nyújthat be. A pályaművet JPG vaamint PDF formátumban, A/4-es, álló formában, minimum 300 DPI méretben kérjük benyújtani CD-re, DVD-re írva. A pályamű kizárólag a pályázó saját alkotása, szellemi terméke lehet.
A pályázat díjazása
A pályázaton nyertes pályázó megbízást kap a Komáromi Jókai Színház Székely János Caligula helytartója és/vagy Gogol A revizor c. előadás plakátja, műsorfüzete, az előadással kapcsolatos billboardok, hirdetések és egyéb grafikai anyagok megtervezésére egyéni díjazás és megegyezés szerint.
A pályázó tudomásul veszi, hogy pályaművének felhasználása esetén a színház művészi és technikai igényeinek megfelelően módosíthatja a beérkezett tervet.
A színház a beérkező nevezések számától függően a tervezők számára két alkalommal egyéni vagy sajtótájékoztató jellegű konzultációt szervez az előadások rendezőivel. A tervezők részt vehetnek az előadások kijelölt próbáin.
Nevezések leadása: 2012. február 9.
A pályázat leadása:
Székely János: Caligula helytartója c. előadás esetében: 2012. február 27.
Gogol: A revizor c. előadás esetében: 2012. április 23.
A nevezéseket majd a pályaműveket az alábbi címre kérjük beküldeni:
Komáromi Jókai Színház
Petőfiho 1., 94501 Komárno
e-mail: szinhaz@jokai.sk
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető a Komármi Jókai Színház Szervezési osztályán.