VII. Bíborpiros Szép Rózsa

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya főszervezőként és a Csemadok Művelődési Intézete szakmai rendezőként hetedik alkalommal hirdetik meg a Bíborpiros Szép Rózsa (Örökség) országos népzenei vetélkedőt népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére. Jelentkezési határidő: 2011. február 25.

A vetélkedősorozat célja, folytatva az egykori, mára már fogalommá vált Tavaszi szél eszméit, országos fórumot biztosítani népdalénekesek és népdalkörök, valamint népzenei hangszerszólisták és zenekarok részére. Célunk a népzenei mozgalom szakmai támogatása, ösztönzése és fejlesztése. A szakma vélemény-nyilvánításai az egyes fordulók alkalmával visszajelzésül szolgálhatnak a résztvevők számára, megerősítve vagy iránytmutatva további tevékenységükhöz.

A VETÉLKEDŐ ARCULATA (SZAKMAI ELVEK):

1. Az összeállítások népdalokból álljanak, mellőzve a műdalokat és feldolgozásokat (az éneklőcsoportok kerüljék a kórusszerű hangzást, kánonszerű vagy többszólamú előadásmódot; a hangszerszólisták és zenekarok tartózkodjanak az autentikustól eltérő feldolgozásoktól).

2. A rendezők javasolják, hogy a résztvevők elsősorban a saját régiójukból származó népzenei anyagból merítsenek (ez biztosítja a természetes megnyilvánulást pl. a tájszólás és a zenei előadásmód szempontjából).

3. A világi népdalok mellett vallásos népi énekek (nem templomban énekelt, de vallásos témájú énekek) és népi szokásokhoz kapcsolódó dalok (karácsonyi, pünkösdi, farsangi stb. dalok, énekek) is műssorra tűzhetők.

A VETÉLKEDŐ KORCSOPORTJAI:

I. korcsoport – alapiskolás tanulók,

II. korcsoport – középiskolás és főiskolás diákok, egyetemisták, felnőttek.

A VETÉLKEDŐ KATEGÓRIÁI:

1) Ének kategória:
-1) szólisták, max. 5 perces műsor,
-2) népdalkörök (15 főig), maximum 7-8 perces műsor.
-3) népdalkörök hangszeres kísérettel, maximum 7-8 perces műsor.
2) Hangszeres kategória:
-1) szólisták, max. 10 perces műsor,
-2) parasztzenekarok és citerazenekarok max. 10 perces műsor.
A VETÉLKEDŐ SZERVEZŐI, FORDULÓI, IDŐPONTJAI:
1. Járási válogató fesztiválok és rendezőik:
A járási válogató fesztiválokat a jelentkezések területi elosztása alapján a Csemadok területi választmányai rendezik.

A járási válogató fesztiválok időpontja: 2011. március – június
2. Az országos elődöntők és rendezőik:
Október 15 Bíborpiros szép rózsa – Libád
Október 16 Bíborpiros szép rózsa – Nagykapos
Október 22 Bíborpiros szép rózsa – Pered
Október 23 Bíborpiros szép rózsa – Közép-Szlovákia
3. Országos döntő helyszíne, időpontja: Dunaszerdahely, 2011. novembere
A verseny szakmai rendezője a Csemadok Művelődési Intézete.

A VERSENY BIZOTTSÁGAI:
A Csemadok általános versenyszabályzata alapján az országos döntő szervezője főbizottságot, szervezőbizottságot alakít, amelyek szervesen együttműködnek a Csemadok Művelődési Intézete által összeállított országos válogatóbizottsággal.
A járási válogató fesztiválok, az országos elődöntők szervezői együttműködnek az országos döntő szervezőjével és a szakmai rendezővel.

A ZSŰRI:
1. Az országos válogatóbizottság. A válogatóbizottságot a Csemadok Művelődési Intézete szakcsoportjának javaslata alapján a MI igazgatója nevezi ki. Tagjai a járási válogató fesztiválokon, az országos elődöntőkön és az országos döntőben zsűriznek.
2. A járási válogató fesztiválok zsűri tagjait (az országos válogató bizottságon kívül) az illetékes területi választmány közösen állítja fel a Csemadok Művelődési Intézetével. A járási válogató fesztiválok zsűrijének összetétele: az országos válogatóbizottság és a régió 2-3 népzenei szakembere.
3. Az országos elődöntők zsűrije két részből áll:
3.1. az országos válogatóbizottság.
3.2. Az országos elődöntők további zsűri tagjait (2-3 tag) az illetékes területi választmány javaslata alapján, a Csemadok Művelődési Intézete szakcsoportjával való egyeztetés után, az illetékes területi választmány delegálja.
4. Az országos döntő zsűrije:
4.1. A verseny országos döntőjének zsűrijét a Csemadok Művelődési Intézete szakcsoportjának javaslata alapján a MI igazgatója nevezi ki. A zsűri összetétele: hazai-, külföldi szakemberek (szlovák, magyarországi). A külföldi szakembereket a társintézmények (pl: NOC, ZTI, Vass Lajos NSZ) javaslata alapján választja ki a MI szakcsoportja. A társintézmények felkérésére a zsűri rangos fesztiválokra delegálhat énekeseket, csoportokat a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő szereplői közül.

A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA:
Járási válogató fesztiválok, országos elődöntők:
a. A szereplők a szakmai színvonal és a vetélkedő arculata fejezetben megfogalmazott szakmai elvek alapján jutnak a járási válogatófesztiválról az országos elődöntőbe. A szereplők a továbbjutások kihirdetése előtt szakmai értékelésen vesznek részt.
b. Az országos elődöntőről az országos döntőbe a zsűri – a szakmai színvonal és szakmai elvek alapján továbbjutó szereplőkön kívül – talonban is megnevezhet továbbjutókat. A talonban megnevezett szereplők tényleges továbbjutása a fesztivál gazdasági helyzetétől és a későbbi időpontban rendezett országos elődöntők továbbjutóinak számától függ. Az országos elődöntők befejezésekor az országos válogatóbizottság dönti el a továbbjutást audió, illetve videó felvételek megtekintése alapján. A továbbjutások kihirdetése előtt szakmai értékelésen vesznek részt a szereplők.

MEGHIRDETETT DÍJAK, HELYEZÉSEK:
Járási válogató fesztiválok, országos elődöntők:
A Művelődési Intézet oklevelet, emléklapot biztosít a járási válogatófesztiválokra.
A Csemadok területi választmánya a zsűri értékelése alapján, további saját oklevelet ad(hat) ki.
Országos döntő díjai:
a. A csoportok az arany- ezüst- és bronz sávok minősítést kapnak, amelynek odaítéléséről a zsűri dönt, a minősítések két évre szólnak
b. Az aranysávban kiemelt díjként a Bíborpiros szép rózsa díjadható ki – a díj két évre szól.
c. Továbbjutás a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjébe (a Vass Lajos Népzenei Szövetség a Bíborpiros szép rózsa országos döntőjében zsűriző szakembereinek javaslata alapján.)
d. A zsűri a szakmai védnökkel való előzetes egyeztetés után egyéb díjakat is kiadhat.

A FESZTIVÁL EREDMÉNYEI:
A fesztivál eredményeit a főszervező a sajtóban és a Csemadok honlapján teszi közzé.
A fesztivál zárása után a Csemadok Országos Elnökségének jelentést készít, amely tartalmazza a verseny lefolyását, pontos programját, a résztvevő csoportokat, egyéneket, a kísérőprogramokat, a gazdasági (tételes) beszámolókat.
Jelentkezési lapok a Csemadok területi választmányainál szerezhetők be, vagy a www.csemadok.sk honlapról tölthetők le.
Az elektronikus jelentkezésilap kitölthető a www.csemadok.sk honlapon a Bíborpiros szép rózsa menüben. A mellékletek és a versenyszabályzat letölthetők a www.csemadok.sk honlapról.