Új tanulmányi programok Nyitrán

Új tanulmányi programokat indít a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara
Két új tanulmányi programmal, finnugor tanulmányokkal és mediátorképzéssel bővül a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara.A mediátorképzés célja, hogy Szlovákia rendelkezzen olyan szakemberekkel, akik aktívan beszélik az adminisztrációban, közgazdaságban és a közigazgatásban használt szlovák és magyar szaknyelvet. Az abszolvensek írott és beszélt formában is bírják a fent említett két nyelvet, emellett elsajátítják az interkulturális kommunikációt, a bilingvális hivatali szakterminológiát, a tolmácsolást és fordítást, valamint a nyelvészet és irodalomtudomány alapjait.

A mediátorképzés végzősei az állami szférában, önkormányzatoknál, a gazdasági   területen, idegenforgalomban vagy nemzetközi intézeteknél helyezkdhetnek el mint adminisztrációs mediátorok.

A tanulmányi proram védnöke doc. PhDr. Sándor Anna, PhD., a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője, külföldön is elismert nyelvész.

A finnugor tanulmányok azzal a szándékkal jött létre, hogy szélesebb körben is ismertté tegye a finnugor nyelveket, valamint a finnugor népek sajátos kultúráját. A szak elsősorban több nyelven ad megbízható nyelvtudást, azaz nyelvvizsgára felkészítő finn, észt vagy magyar nyelvtudást kínál alapfoktól, továbbá egy kisebb uráli nyelvnek az elsajátítását is biztosítja (udmurt és/vagy manysi). A szakon alapvetően nyelvészeti ismereteket oktatnak, s a szak elvégzője angol vagy német nyelvtudással is rendelkezik majd, és alapvető nyelvtudást szerez orosz nyelvből is.

A finnugor tanulmányok hallgatói a finn, észt és/vagy magyar kultúrtörténetet is elsajátítják, valamint megismerik az uráli nyelvek szociolingvisztikai sajátosságait és a veszélyeztetett nyelvek és népek sajátos problémáit, néprajzát, életkörülményeiket.

A szak abszolvensei finn, észt vagy Magyar nyelvtudásukkal helytállnak az élet bármely területén, és képesek magasszintű nyelvismeretet megkövetelő munkaköröket betölteni a kulturális vagy a gazdasági szférában, valamint tudományos tevékenységet végezni a veszélyeztetett finnugor nyelvekért.

A tanulmányi program oktatói közt szerepel dr. Pusztay János, dr.. Kozmács István és dr. Sipőcz Katalin neve is, akik mintdannyian nemzeközileg ismert és kitüntetett nyelvészek.

A dekanátus február 17-én, csütörtökön a Nyílt napokon várja az érdeklődőket, ahol személyesen is találkozhatnak a dékánnal, ill. a kar hallgatóival.

(aj)