A Pozsonyi Casino programjai

Pozsonyi Casino – Klarissza (Klariská) utca 7. * A PC kedden, csütörtökön 16.oo-tól 21.oo-ig üzemel * Kapucsengő: PC * Tel.: 544 10 395 ( 16.00-tól 21.00-ig )

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
Különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
S megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
A lehulló hópihékbe’!

Bacskai Béla (tájképek) kiállítás a Brämer kúriában október 28-tól január 30-ig kedd kivételével naponta 10-től 17-ig megtekinthető.

2011. január 11., kedd, 18.00: Haľko József atya, érseki szóvivő, egyetemi tanár Pázmány Péter élete és halála Pozsonyban címen tart előadást.
Pázmány Péter (1570. október 4., Nagyvárad – 1637. március 19., Pozsony) elévülhetetlen érdeme a mai magyar irodalmi nyelv megteremtése, s mint a szó mesterét a „magyar bíboros Cicero” névvel tisztelte meg nemzete. Munkáinak száma kb. 30 kötetet tesz ki.

2011. január 13., csütörtök, 17.00: Matus János zeneművész estje

2011. január 18., kedd, 18.00: Lacza Tihamér A tudomány szolgálatában című legújabb könyvét mutatja be, mely 100 szlovákiai magyar – egykor élt, ill. kortárs-tudós és a tudományos ismeretterjesztés terén jeleskedő szakemberek arcképcsarnoka. A kötet a helyszínen megvásárolható.

 2011. január 20., csütörtök, 18.00: Kötetlen szórakozás

2011. január 25., kedd, 18.00: Görföl Jenő Felvidéki műemlékeink címen vetítéssel egybekötött előadást tart, s utána a közönség kérdéseit is megválaszolja.

2011. január 27., csütörtök, 18.00: Kötetlen szórakozás

2011. február 1., kedd, 18.00: Vojtek Miklós balett-táncos, szólista, táncpedagógus, szakíró beszélget Takács Andrással, akinek most jelent meg A legkisebb fiú vándorlásai című könyve.

„Takács András, néptáncgyűjtő, koreográfus, szakíró 2011 januárjában betölti nyolcvanadik esztendejét. Akik személyesen is ismerik Takács Bandit, tudják róla, hogy még mindig keménykötésű, jó tartású, mokány kis ember, akit valószínűleg csak a születésnapjai emlékeztetnek a korára, én legalábbis hetvenedik születésnapján még láttam csürdöngölőst táncolni. Amellett, hogy robbanó energiájával, szenvedélyességével, saját és barátai örömére is az volt, ami és aki, egyúttal mintegy társadalmi küldetésben is táncolt, terjesztette a tánc- és mozgáskultúrát s a belőle származó örömet, művészi élményt, s szervezte általa a felvidéki magyar közösségi életet. S közben gyűjtött és írt, elméletileg is feldolgozta táncgyűjtéseit, publikációinak száma tetemes. Takács András nevű egyszemélyes intézményének afféle breviáriuma, életrajzi visszaemlékezéseinek, szakcikkeinek és egyéb publikációinak keresztmetszete.“ (Tőzsér Árpád)

2011. február 3., csütörtök, 18.00: A fölöslegesnek bizonyult karácsonyi ajándékok az idén is árverésre kerülnek a a PC-ben. A bevétel a PC javára fölajánlható. A „helység kalapácsát” Hritz István irányítja.

Közlemények:
• Szombati napokon a PC zárva tart.
• A PC bankot cserélt, változott a bankszámla! A tagsági díjat személyesen, havonta egyszer, a hó második keddi napján 17.00-től 18.00-ig befizethetik a PC pénztárában ill. bármikor átutalással (a tagsági számuk megadásával) a Pozsonyi Casino, OTB Banka Slovensko, a.s. 12031736/5200 sz. bankszámlájára.
• A tagsági díjak egy évre 12 € (nyugdíjasok, diákok) és 20 € (munkaviszonyban levők).
• Minden új PC tag átveheti igazolványát Gabron Évánál!
• Felhívjuk a tisztelt tagok figyelmét, hogy a havi műsort csak azoknak postázzuk, akik bélyegtérítés fejében ezt külön kérték, s a háznagynál található névjegyzékre föliratkoztak.
• Látogassák honlapunkat: http://www.pozsonyicasino.szm.sk – olvashatják havi műsorainkat, az esetleges műsorváltozásokat. Úgyszintén megtalálják a PC programját a http://www.felvidek.ma – a http://www.parameter.sk – a http://www.animaportal.eu honlapon, valamint a napi és heti sajtóban.
• A Pozsonyi Casino könyvtára iránt érdeklődők Jesenicky Eszternél jelenkezzenek.
• A könyvjegyzék megtekinthető a háznagynál. Figyelmükbe ajánljuk Könözsi István fényképfelvételeit, melyek a háznagynál találhatók (kérjék ki az albumokat, s megrendeléseiket írják be az erre a célra szolgáló füzetbe.
A műsorváltozás jogát a PC Választmánya fenntartja!