VII. Bíborpiros Szép Rózsa népzenei vetélkedő

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya főszervezőként és a Csemadok Művelődési Intézete szakmai rendezőként hetedik alkalommal hirdetik meg a Bíborpiros Szép Rózsa (Örökség) országos népzenei vetélkedőt népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére.A vetélkedősorozat célja, folytatva az egykori, mára már fogalommá vált Tavaszi szél eszméit, országos fórumot biztosítani népdalénekesek és népdalkörök, valamint népzenei hangszerszólisták és zenekarok részére; a népzenei mozgalom szakmai támogatása, ösztönzése és fejlesztése. A szakma vélemény-nyilvánításai az egyes fordulók alkalmával visszajelzésül szolgálhatnak a résztvevők számára, megerősítve vagy iránytmutatva további tevékenységükhöz.

A VETÉLKEDŐ ARCULATA (SZAKMAI ELVEK):

1. Az összeállítások népdalokból álljanak, mellőzve a műdalokat és feldolgozásokat (az éneklőcsoportok kerüljék a kórusszerű hangzást, kánonszerű vagy többszólamú előadásmódot; a hangszerszólisták és zenekarok tartózkodjanak az autentikustól eltérő feldolgozásoktól).
2. A rendezők javasolják, hogy a résztvevők elsősorban a saját régiójukból származó népzenei anyagból merítsenek (ez biztosítja a természetes megnyilvánulást pl. a tájszólás és a zenei előadásmód szempontjából).
3. A világi népdalok mellett vallásos népi énekek (nem templomban énekelt, de vallásos témájú énekek) és népi szokásokhoz kapcsolódó dalok (karácsonyi, pünkösdi, farsangi stb. dalok, énekek) is műssorra tűzhetők.

A VETÉLKEDŐ KORCSOPORTJAI:
I. korcsoport – alapiskolás tanulók,
II. korcsoport – középiskolás és főiskolás diákok, egyetemisták, felnőttek.
A VETÉLKEDŐ KATEGÓRIÁI:
1) Ének kategória:
(1) szólisták, max. 5 perces műsor,
(2) népdalkörök (15 főig), maximum 7-8 perces műsor.
(3) népdalkörök hangszeres kísérettel, maximum 7-8 perces műsor.
2) Hangszeres kategória:
(1) szólisták, max. 10 perces műsor,
(2) parasztzenekarok és citerazenekarok max. 10 perces műsor.
A VETÉLKEDŐ SZERVEZŐI, FORDULÓI, IDŐPONTJAI:
1. Járási válogató fesztiválok és rendezőik:
A járási válogató fesztiválokat a jelentkezések területi elosztása alapján a Csemadok területi választmányai rendezik.
A járási válogató fesztiválok időpontja: 2011. március – június
2. Az országos elődöntők és rendezőik:
Október 15 Bíborpiros szép rózsa – Libád
Október 16 Bíborpiros szép rózsa – Nagykapos
Október 22 Bíborpiros szép rózsa – Pered
Október 23 Bíborpiros szép rózsa – Közép-Szlovákia
3. Országos döntő helyszíne, időpontja: Dunaszerdahely, 2011. novembere
A verseny szakmai rendezője a Csemadok Művelődési Intézete.

A VERSENY BIZOTTSÁGAI:
A Csemadok általános versenyszabályzata alapján az országos döntő szervezője főbizottságot, szervezőbizottságot alakít, amelyek szervesen együttműködnek a Csemadok Művelődési Intézete által összeállított országos válogatóbizottsággal.
A járási válogató fesztiválok, az országos elődöntők szervezői együttműködnek az országos döntő szervezőjével és a szakmai rendezővel.
A ZSŰRI:
1. Az országos válogatóbizottság. A válogatóbizottságot a Csemadok Művelődési Intézete szakcsoportjának javaslata alapján a MI igazgatója nevezi ki. Tagjai a járási válogató fesztiválokon, az országos elődöntőkön és az országos döntőben zsűriznek.
2. A járási válogató fesztiválok zsűri tagjait (az országos válogató bizottságon kívül) az illetékes területi választmány közösen állítja fel a Csemadok Művelődési Intézetével. A járási válogató fesztiválok zsűrijének összetétele: az országos válogatóbizottság és a régió 2-3 népzenei szakembere.
3. Az országos elődöntők zsűrije két részből áll:
3.1. az országos válogatóbizottság.
3.2. Az országos elődöntők további zsűri tagjait (2-3 tag) az illetékes területi választmány javaslata alapján, a Csemadok Művelődési Intézete szakcsoportjával való egyeztetés után, az illetékes területi választmány delegálja.
4. Az országos döntő zsűrije:
4.1. A verseny országos döntőjének zsűrijét a Csemadok Művelődési Intézete szakcsoportjának javaslata alapján a MI igazgatója nevezi ki. A zsűri összetétele: hazai-, külföldi szakemberek (szlovák, magyarországi). A külföldi szakembereket a társintézmények (pl: NOC, ZTI, Vass Lajos NSZ) javaslata alapján választja ki a MI szakcsoportja. A társintézmények felkérésére a zsűri rangos fesztiválokra delegálhat énekeseket, csoportokat a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő szereplői közül.

A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA:
Járási válogató fesztiválok, országos elődöntők:
a. A szereplők a szakmai színvonal és a vetélkedő arculata fejezetben megfogalmazott szakmai elvek alapján jutnak a járási válogatófesztiválról az országos elődöntőbe. A szereplők a továbbjutások kihirdetése előtt szakmai értékelésen vesznek részt.
b. Az országos elődöntőről az országos döntőbe a zsűri – a szakmai színvonal és szakmai elvek alapján továbbjutó szereplőkön kívül – talonban is megnevezhet továbbjutókat. A talonban megnevezett szereplők tényleges továbbjutása a fesztivál gazdasági helyzetétől és a későbbi időpontban rendezett országos elődöntők továbbjutóinak számától függ. Az országos elődöntők befejezésekor az országos válogatóbizottság dönti el a továbbjutást audió, illetve videó felvételek megtekintése alapján. A továbbjutások kihirdetése előtt szakmai értékelésen vesznek részt a szereplők.

MEGHIRDETETT DÍJAK, HELYEZÉSEK:
Járási válogató fesztiválok, országos elődöntők:
A Művelődési Intézet oklevelet, emléklapot biztosít a járási válogatófesztiválokra.
A Csemadok területi választmánya a zsűri értékelése alapján, további saját oklevelet ad(hat) ki.
Országos döntő díjai:
a. A csoportok az arany- ezüst- és bronz sávok minősítést kapnak, amelynek odaítéléséről a zsűri dönt, a minősítések két évre szólnak
b. Az aranysávban kiemelt díjként a Bíborpiros szép rózsa díjadható ki – a díj két évre szól.
c. Továbbjutás a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjébe (a Vass Lajos Népzenei Szövetség a Bíborpiros szép rózsa országos döntőjében zsűriző szakembereinek javaslata alapján.)
d. A zsűri a szakmai védnökkel való előzetes egyeztetés után egyéb díjakat is kiadhat.

A FESZTIVÁL EREDMÉNYEI:
A fesztivál eredményeit a főszervező a sajtóban és a Csemadok honlapján teszi közzé.
A fesztivál zárása után a Csemadok Országos Elnökségének jelentést készít, amely tartalmazza a verseny lefolyását, pontos programját, a résztvevő csoportokat, egyéneket, a kísérőprogramokat, a gazdasági (tételes) beszámolókat.

BENEVEZÉSI HATÁRIDŐK:
Jelentkezési határidő: 2011. február 25.
Jelentkezési lapok a Csemadok területi választmányainál szerezhetők be, vagy a www.csemadok.sk honlapról tölthetők le.
Az elektronikus jelentkezésilap kitölthető a www.csemadok.sk honlapon a Bíborpiros szép rózsa menüben.
SZAKMAI TANÁCSADÁS:
Népzenei Adattár: Huszár Ágnes, Hriagyelné Pelle Andrea
aagi80@hotmail , tel.: 031/552 24 78, mobil: 0908 693 167; office.mi@csemadok