Megszűnik a Magyar Könyv Alapítvány is…

Harmincöt alapítványt és közalapítványt szüntet meg a kormány, köztük a kortárs magyar irodalom idegen nyelvre fordításában és külföldi megjelentetésében kiváló sikeret elért Magyar Könyv Alapítványt.

Nonprofit gazdasági társaságok és központi költségvetési szervek veszik át annak a harmincöt, a kormány által létrehozott alapítványnak és közalapítványnak a feladatait, amelyek megszüntetését a legújabb Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat tűzi célul.

A határozat értelmében ily módon megszűnik a Magyar Könyv Alapítvány és mellette még harmincnégy más alapítvány és közalapítvány, többek között az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány; az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány; a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány; a Hajléktalanokért Közalapítvány; a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány; a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány; a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány; az Oktatásért Közalapítvány; a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány és a Magyar Történelmi Film Közalapítvány.

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jegyezte határozat megbízza az állami vagyon felügyeletéért, valamint a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert: tegyék meg a szükséges intézkedéseket egyes alapítványok és közalapítványok megszüntetése érdekében, és rögzíti, hogy céljaik megvalósítására, feladataik ellátására a kormány többségi részesedéssel közhasznú szervezetként működő nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani. A kormányhatározat ugyanakkor kimondja, hogy a megszűnő alapítvány vagy közalapítvány által ellátott feladatokkal kapcsolatban tanácsadó testület hozható létre a kuratóriumaik bázisán. A feladatok határideje mindkét esetben 2011. április 30.

A Magyar Könyv Alapítvány nemrég arról tájékoztatta az érintetteket, hogy (olvasható még az alapítvány honlapján): “A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) számú Kormányhatározat alapján az államháztartásból többmilliárd forint zárolását rendelték el, a kultúra területén is. Ez az intézkedés a Magyar Könyv Alapítvány 2010. év II. félévi forrását is érinti, ezért az őszi, hazai könyvkiadás-támogatási pályázatunkat felfüggesztjük, illetve az anyagi háttér biztossá válásáig kiírását elhalasztjuk. A pályázni szándékozók türelmét kérjük.”

A kormányhatározat ennek ellenében azonban nem pénzek zárolásáról, hanem az alapítvány megszüntetéséről döntött.

Az Alapítványt 1992 júliusában határozatlan időre hozta létre a Művelődési és Közoktatási Miniszter: 1. a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem megújításának és fejlődésének elősegítésére, 2. 1997 májusában a Miniszter létrehozta az Alapítványon belül a fordítástámogatási irodát, mely magyar művek idegen nyelvre fordítását támogatja külföldi kiadóknál, és információs irodaként is működik kiadók és fordítók számára.

Az Alapítvány célja volt: támogatni a kortárs és klasszikus szépirodalom, ismeretterjesztő munkák közreadását oly módon, hogy pályázati úton pénzbeli támogatást nyújt a kiadóknak egyes művek kiadásához (esetenkénti elbírálással és meghatározott feltételekkel), elősegíteni a magyar irodalmi művek idegen nyelvre fordítását.

Az érintettek megkérdezésével hamarosan újabb cikkben adunk hírt a fejleményekről. (Forrás: www.litera.hu)