Új szlovák animációs filmek vetítése

Srdečne Vás pozývame na premietanie nových slovenských animovaných filmov:
Kamene, r. K. Kerekesová
Kto je tam, r. V. Raýmanová (tento film som animovala r. 2008-2009, G.K.)
Ako som šiel s dedkom na návštevu k predkom, r. I. Šebestová a K.Kerekesová
Premietanie sa uskutoční dňa 18. novembra 2010 o 17,00 hodine v kinosále FTF VŠMU na Svoradovej ulici 2
Premietania sa zúčastnia aj autorky filmov, takže im bezprostredne po premietaní môžete klásť všetečné otázky. Vstup voľný! (tvorcovia + VŠMU)