„Palócföldön születtem”

Május 28-án 10 órától kezdődik a füleki VMK-Vigadóban az a nemzetközi vetélkedő, melyet a Koháry polgári társulás a magyarországi Temi Könyvtárral együtt szervez „Palócföldön születtem” címmel.

A magyar és azon belül különösen a palóc identitástudat erősítésére egy határon átnyúló, magyar-magyar együttműködési program dolgozódott ki. A program során a résztvevő 40 fiatal megismerkedhet a magyar, kiemelten a palóc hagyományokkal, szokásokkal, megismerik egymást, kapcsolatot építhetnek.
A széttagolt Palócföldön – Magyarországon és Szlovákiában – élők múltja, kulturális öröksége, valamint szellemi és anyagi megmaradásának ügye mindannyiunk közös felelőssége, ezért fontos, hogy együtt, egymást megismerve fedezzék fel és őrizzék tovább palócföldi közös hagyományaikat a határon innen és túl élő palóc fiatalok.
A vetélkedő célja, hogy a gyerekek megismerjék a Palócföldet – mely a határ két oldalán ugyanolyan fontos helytörténeti, helyismereti érték – az ott élő embereket és fedezzék fel környezetük értékeit, hagyományait. Szerezzenek jártasságot az ismeretszerzés különféle forrásainak, formáinak használatában. Ismerjék meg a közös munka során egymást, a közös élmények, a felkészülés, a versenyzés erősítse a palóc identitástudatot és az új közösségek kialakulását.