Pegazus 2010

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdeti irodalmi alkotópályázatát középiskolás korú alkotók részére. A pályázatok beküldési határideje 2010. május 7.

Pályázhatnak állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező itthoni vagy Magyarországon tanuló középiskolások magyar nyelvű alkotásokkal a következő kategóriákban:
I. kategória: vers
II. kategória: próza
A pályázatra érkezett munkák mindegyikéhez a felsorolt mentorok egyikének javaslata szükséges ahhoz, hogy az arra érdemes mű, illetve annak szerzője a bírálóbizottság elé kerüljön: Hizsnyai Zoltán, Juhász Katalin, Németh Zoltán, Z. Németh István, N. Tóth Anikó
A pályázó feladata: 1. A felsorolt mentorok közül minden pályázó kiválaszt egyet, akivel dolgozni szeretne. 2. Ha ez megtörtént, jelentkezik a Társaság titkárságán, ahol postafordultával megkapja a mentor elérhetőségeit. 3. Szerzőnek a mentor nyújt segítséget abban, hogy a bíráló bizottság elé a Társaság nevéhez méltó pályázat kerüljön. 4. Mentortól begyűjti az 5-10 soros ajánlást. 5. A pályázat jeligés. Az ajánlást, nevet, címet és a telefonszámot, valamint a látogatott középiskola megnevezését kérjük lezárt borítékban mellékelni, amelyre csak a jeligét kell ráírni (vagy az e-mailben külön feltüntetni). A jelige az oldalszámokkal ellátott kézirat minden oldalán szerepeljen! Egy pályázó több alkotással is pályázhat.
A pályaműveket postai küldeményként öt kinyomtatott példányban kérjük postázni. Az értékelésről szakmai zsűri gondoskodik. A zsűri elnöke Tóth László József Attila-díjas költő, tagjai pedig Görözdi Judit irodalomtörténész és Vida Gergely Madách- és Forbáth díjas költők. Védnökök: Grendel Lajos Kossuth-díjas író és Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő
A díjak, mindkét kategóriában:
1. díj: 100 € és értékes könyvcsomag
2. díj: 60 € és értékes könyvcsomag
3. díj: 30 € és értékes könyvcsomag
A vers és próza kategóriákban egy-egy védnöki különdíjat (50 € és értékes könyvcsomag) is kiosztunk. Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának pozsonyi székházában, a Brämer-kúriában lesz (Žižkova 18) 2010. június 11-én. Cím: Szlovákiai Magyar Írók Társasága 92901 Dunajská Streda Dom podnikateľov, Kukučínova 459. Tel./fax: 031/552-79-64, 0911 239-479; e-mail: szmit@mail.t-com.