Pályázat pedagógusoknak

Meghatározó olvasmányélményem – diákjaimnak – pályázat szlovákiai magyar pedagógusok részére. A pályázat leadási határideje 2010. május 7.A Katedra Alapítvány és a Szlovákiai Magyar Írók Társasága a szlovákiai magyar tanulók olvasási szokásainak formálása céljából pályázatot hirdet a szlovákiai magyar pedagógusok részére.
„Bizonyára számtalanszor megtörtént már, hogy a tananyag bizonyos részéhez érve egy felejthetetlen olvasmányélménye idéződött fel Önben – egy nagyszerű történelmi vagy szépirodalmi regény, verses kötet, egy népszerű tudományos munka, egy zseniális okfejtés és tanítványaira gondolva rögtön meg is fogalmazódott Önben a kérdés: Hogyan mondhatnám el, hogy kedvet kapjanak elolvasni azt a könyvet…
Mi most arra kérjük Önt – vesse papírra, miképp is mutatná be diákjainak egy kedves olvasmányélményét, egy kedvenc könyvet!
A pályázat témája: Meghatározó olvasmányélményem – diákjaimnak

Az olvasásélmény lehet vagy a klasszikus, vagy a kortárs magyar, illetve világirodalomból, de bármilyen más tudományos területről (történelem, fizika, kémia, biológia, filozófia stb.) vett alkotás(ok). Fontos azonban annak a ténynek a figyelembevétele, hogy az írások a tanulóknak szóljanak, nekik ajánlják a műve(ke)t. A maximális terjedelem nem lehet több 3 gépelt oldalnál. Egy pályázó több könyvismertetést is beküldhet.
A pályázatok elbírálását két zsűri végzi. A szakemberekből álló zsűri tagjai: Mészáros András filozófus (elnök), Csicsay Károly, tanár és Csanda Gábor, irodalomkritikus.
A tíz tagból álló diákzsűri tagjai: Czucz Enikő 4.o. (Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola – (Dunaszerdahely, Neratovice tér), Nagy Krisztián 4.o. (Magyar Tannyelvű Gimnázium – Somorja), Balogh László 9. o. ( Arany János Alapiskola – Ekecs), Takács Zsuzsa 4.o. (Vámbéry Áron Magyar Tannyelvű Gimnázium – Dunaszerdahely), Kovács Viktória 9.o. (Magyar Tanitási Nyelvű Alapiskola – Nyárasd), Hipik Júlia 3.o. ( Magyar Tanítási Nyelvű magángimnázium – Dunaszerdahely), Muszka Ágnes 8. o. (Gimnázium – Párkány), Nagy Nikoletta 4.o. (Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola), Kovács Katalin 9. o. (Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola – Dunaszerdahely), Vnučko Krisztián 3. o. (Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium – Komárom).

A díjazott pályamunkák készítői a következő jutalomban részesülnek:
1. díj: 160,- euro készpénz és értékes könyvcsomag
2. díj: 100,- euro készpénz és értékes könyvcsomag
3. díj: 60,- euro készpénz és értékes könyvcsomag
Különdíj: Grendel Lajos Kossuth-díjas írónk életműsorozata

A legjobb írásokat leközli a Katedra folyóirat és a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának honlapja.
Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának pozsonyi székházában, a Brämer-kúriában lesz (Žižkova 18.) 2010. június 11-én.
A pályamunkák jeligések, az írásokon fel kell tüntetni a pályázó jeligéjét, illetve mellékelni kell külön, lezárt, jeligés borítékban a készítő életkorát, szakját, pontos lakcímét, telefonszámát és iskoláját, egyéb elérhetőségeit.
A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, három nyomtatott példányban és digitális formában is kérjük benyújtani és azt Olvasmányélményem megjelöléssel a Katedra Alapítvány címére (Kukučínova 459., 92901 Dunajská Streda) kell beküldeni, illetve leadni.”