Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj

Pályázati felhívás a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj elnyerésére!
Pályázhatnak: 1975. január 1. után születettek
Beadási, illetve beérkezési határidő: 2010. február 19.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást. Az ösztöndíj célja: hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik szépirodalmi tevékenység támogatására pályáznak, eddig még nem részesültek Móricz-ösztöndíjban, ill., akik a meghirdetett időtartam alatt nem részesülnek egyéb itthoni vagy külföldi ösztöndíjban. A pályázat keretében nem kívánjuk támogatni a PhD-ösztöndíjak idején végzett munkát. Az ösztöndíjak odaítéléséről az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért szakmai kuratórium dönt.
Ösztöndíjban részesülhet: évente 13 fő
Pályázhatnak: 1975. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó
Az ösztöndíj időtartama: 2010. március 1 – 2011. január 31.
Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált dolgozattal (szépirodalmi művel) ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.
A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1. a pályázati adatlapot,
2. szakmai önéletrajzot (fel kell benne tüntetni, ha a pályázó korábban már részesült Móricz-ösztöndíjban, illetve a meghirdetett időszak alatt pályázott vagy elnyert más támogatást, ösztöndíjat),
3. publikációs jegyzéket,
4. 5-10 oldalnyi szövegmutatványt
5. részletes munkatervet,
6. nem kötelező, de hasznos lehet a szakma elismert képviselőinek ajánlása

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján, letölthető a minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapjáról (www.pim.hu).
A pályázatokat a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (1053 Bp. Károlyi M. u. 16.) kell benyújtani személyesen munkaidőben, vagy postai úton. (Kapcsolattartó: Gáspár György tel.:317 3611/253. e-mail: gaspargy@pim.hu)
Beadási, ill. beérkezési határidő: 2010. február 19.
Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, beszámolója elégtelen.