A Pozsonyi Casino műsorából

2010. január 19. kedd, 18.oo: A szlovákok története a Kárpát-medencében az államalapításuk koráig. A szlávok honfoglalása és államalakulataik 1918-ig. Mítosz és valóság címen Horbulák Zsolt történész tart előadást.

A Csermely kórus újévi koncertje

Csermely kórus