A Pozsonyi Casino műsorából

2010. január 19. kedd, 18.oo: A szlovákok története a Kárpát-medencében az államalapításuk koráig. A szlávok honfoglalása és államalakulataik 1918-ig. Mítosz és valóság címen Horbulák Zsolt történész tart előadást.

2010. január 26. kedd, 18.oo: „Az a városi ember, aki mitsem tud szülőhelye hírneves férfiairól és nevezetes eseményeiről, az a szülővárosát szintén nem szeretheti igazán.” (Ortvay Tivadar)

Tóthné Ozsvald Zsuzsa szerkesztésében ismét megjelent Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei c. műve. Sokan ismerik, viszont jó érzés lenne újralapozva visszanézni, ismételgetni Pozsony egyes utcáinak, tereinek régi elnevezéseit, hiszen ez is városunk történelméhez tartozik. T. Ozsvald Zsuzsa szerkesztőasszony vezetésével „körsétára” indulunk…