Henkel Art.Award – Umelecká cena Henkel

Príjem prihlášok do súťaže o najlepšiu umeleckú maľbu, kresbu, fotografiu, video a inštaláciu roku 2010 zahájenýUž po deviatykrát vyhlasuje Henkel Central Eastern Europe (CEE) Henkel Art.Award – Umeleckú cenu Henkel, ktorá je určená pre umelcov z krajín strednej a východnej Európy ako aj strednej Ázie. Umelci z 31 krajín môžu zaslať svoje práce a uchádzať sa o odmenu vo výške 7 000 EUR. Na základe spolupráce s múzeom moderného umenia „Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (MUMOK)“ bude v rámci Umeleckej ceny Henkel 2010 pre víťaza zorganizovaná výstava diel nielen v jeho domovskej krajine, ale aj individuálna výstava spomínanom viedenskom múzeu. Zároveň Henkel CEE udelí aj Cenu pre mladých umelcov určenú mladým talentovaným umelcom pochádzajúcim z východnej Európy, ktorí sa zúčastnia programu „Hosťujúci umelci“. Tento program organizuje dlhoročný partner Umeleckej ceny Henkel – kultúrna iniciatíva KulturKontakt Austria. Víťaz tejto ceny bude vybraný spomedzi všetkých účastníkov programu Artists-in-Residence, ktorý zastrešuje KulturKOntakt Austria a získa odmenu 2 000 EUR. Treťou cenou je cena pre mladých umelcov z Rakúska, ktorej víťaz získa taktiež 2 000 EUR. Detaily o súťaži Henkel Art.Award 2010 a prihláškach sú dostupné na http://artaward.henkel.at. Prihlášky do Henkel Art.Award 2010 je možné zaslať do 10. júna 2010.
Henkel Art.Award 2010 ocení výnimočné a inovatívne umelecké diela v týchto kľúčových komponentoch moderného umenia – maľba, kresba, fotografia, video a inštalácia.