20 éve halt meg Dusza István

Dusza István író, irodalom- és színikritikus, publicista Gömörhorkán született 1951. április 12-én. Gömörhorkán és Kassán végezte iskoláit, itt érettségizett a középfokú ipariskolában 1970-ben. 1974–1980-ban a bp.-i ELTE levelező hallgatója, könyvtártudományi szakon végzett.

1976–1981-ben a Nő, 1981-től az Új Szó szerkesztője, utóbb főmunkatársa. Hangadó, széles körben ható publicista. A hetvenes- nyolcvanas években élénk irodalomkritikai tevékenységet fejtett ki. Jó meglátásokat, kérlelhetetlen kritikusi magatartást tükröző, polemikus színezetű, sokszor éles-ironikus hangvételű kritikáiban harcol a szlovákiai magyar irodalom értékviszonyainak tisztázásáért, a dilettantizmus, a politikai aktualizmust meglovagoló tehetségtelenek visszaszorításáért.

Irodalomszemléletének, kritikai eljárásainak, elemzőkészségének objektív tükre a Zs. Nagy Lajosról írt kismonográfiája.

Szépirodalmi ambíciói is voltak.

Fapihék címen leginkább a tárcaregény műfaji ismérveit idéző kötetet adott ki, amelyben meglehetősen vértelen figurák irodalmi és kulturális problémákról vitatkoznak, meditálnak. Az események-viták központi alakja az író alteregója: Horkay.

Dusza irodalompublicisztikai tevékenysége sajátos színt képviselt kulturális sajtónkban. A nyolcvanas évek közepétől túlnyomórészt színikritikákat, a szlovákiai magyar színházi élet, műsorpolitika kérdéseit elemző cikkeket, tanulmányokat írt.

Fordításai is a drámaelmélet, drámapedagógia és módszertan témaköréből valók.

2001-ben megkapta a Márai Sándor Alapítvány Nyitott Európáért Díját.

Nevét és munkásságát a Dusza István-díj őrzi, az életműdíjat évente a Duna Menti Tavasz fesztivál alkalmával adják át a gyermekszínjátszó és bábos mozgalomban elért eredményekért.

A Dusza István-díjat Huszár László adja át

Művek:

A mese színpadi formái, tan., 1987; A diákszínjátszás dramaturgiája, tan., 1990; Nézőtéri napló 1981–1990, tan., 1992; Zs. Nagy Lajos, monogr., 2000; D. I.: A papír partján, vál. írások. (posztumusz kiad.), 2003.

Fordítások: Marián Lucký–Albín Škoviera: A gyermekszínház pszichológiája. A gyermek dramatikus tevékenységének lélektani problémái, tan., 1984; Eva Machková: Dramatikus játékok és improvizációk, 1984.

Irodalom: Libresszó, ISZ 1992/9; Tőzsér Árpád: Egy színikritikus küldetéstudata (D. I.: Nézőtéri napló), ISZ 1993/7–8; Szeberényi Zoltán: Magyar irodalom Szlovákiában, (1945–1999) II., 2001.