Elhunyt Chrenka Edit szótáríró, műfordító

Chrenka Antalné Gottgeisel Edit

Életének 88. évében, október 9-én elhunyt Chrenka Edit / Edita Chrenková (Chrenka Antalné Gottgeisel Edit) szótárszerkesztő, szótáríró, műfordító, költő. Érsekújvárban született 1936. május 9-én, Pozsonyban élt. Nyelvészeti írásokat, könyvkritikákat és recenziókat publikált szlovák és magyar nyelven. Számos alapvető szlovák–magyar és magyar–szlovák szótár szerkesztője.

1954-ben érettségizett Érsekújvárott, majd a pozsonyi Comenius Egyetem magyar–orosz szakán szerzett tanári oklevelet 1959-ben, amelynek köszönhetően magyar és orosz nyelvet kezdett tanítani. Tanulmányai után nyugdíjba vonulásáig (1993) a Szlovák Pedagógiai Könyvkiadó szerkesztője volt. Életében komoly szerepet töltöttek be a külföldi szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, például Olaszországban. Társszerzője a szlovák–magyar és magyar–szlovák szótárnak, együttműködött orosz és olasz szótárak kidolgozásában is. Munkásságáért számos elismerésben részesült. 2006-tól Érsekújvár díszpolgára.

Verskötetei jelentek meg Verseim (2015), Verseim és versfordításaim (2016), valamint Emlékeim és álmaim – Spomienky a sny (2020), Az út végén – Na konci cesty (2023).

2004-ben Bél Mátyás-díjat kapott, 2006-tól Érsekújvár díszpolgára. 2014-ben neki ítélték a Turczel Lajos-díjat. 2019-ben a Szlovákiai Irodalmi Alap Bél Mátyás életműdíjjal tüntette ki.