KULTURÁLIS FILMEK FESZTIVÁLJA – VERSENYKIÍRÁS 2014

A FILMVERSENY TÉMÁJA: „A falu kulturális élete – a táji értékek és a kulturális hagyományok megőrzése”
A versenyfilmek segítenek megérteni a falusi kultúra, és azon belül is a hagyományok, a táji értékek szerepét a magyar kultúrában. Felhívják a magyar emberek figyelmét arra, hogy a falusi kultúra, a táji értékek és a kulturális hagyományok megőrzése kulcsfontosságú a magyar kultúrában.
A versenyfilmeket Magyarországon, illetve a Kárpát-medence magyarok lakta területein kell forgatni, a magyar falusi kultúrát kell feldolgozni. A versenyflmek készítésésének ideje 2014. január 01-jétől 2014. július 22-ig terjedhet. Archív felvétel a film terjedelmének maximum 25%-ban használható fel.


Célunk, hogy aktuális kérdésekre koncentrálva, jó gyakorlatokon keresztüli ismeretátadással, megalapozott gyakorlati tudás szakszerű átadásával hozzájáruljunk a falvak kulturális életének, a táji értékeknek és a kulturális hagyományoknak a megőrzéséhez, ezáltal elősegítsük a vidéki emberek életminőségének emelését, a helyi identitás erősítését, a gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedést Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta vidékein.
MŰFAJ:
A versenyben ismeretterjesztő műfajú filmek vehetnek részt, figyelembe kell venni, hogy a célmédia az internetes közösségi és videomegosztó oldalak, így a versenyműveknek online hírértéke, online közösségi értéke kell, hogy legyen.
CÉLKÖZÖNSÉG:
o A flmek célközönsége: az internethasználó magyar emberek.
o A versenyfilmek nyelve magyar.
DÍJAK, ZSŰRIZÉS:
o A verseny összdíjazása több, mint 1.200.000 Ft.
– A verseny fődíja 800.000 Forint,
– A közönségdíj 200.000 Forint,
– A legjobb operatőr különdíja 200.000 Forint,
– További értékes különdíjak!
o A – előzsűrizés alapján – döntőbeli zsűrizésre és a közönségszavazásra bocsátott versenyművek alkotóit a verseny kiírója vendégül látja a díjátadáson és a kapcsolódó eseményeken 2014. szeptember 5-7. között Szatmárcsekén.
o A verseny kiírója 2014. július 30-án publikálja az online közönségszavazásra és egyben a döntőbeli zsűrizésre kerülő versenyműveket.
o A közönségdíjat a tudositok.hu oldalon a verseny kiírója által publikált versenyművek közül a legnépszerűbb videó érdemli ki (a videóra leadott facebook like-ok és az egyedi videó megtekintések alapján). Az online verseny 2014. július 30. – 2014. augusztus 30. között tart.
o A verseny kiírója fenntartja a jogot, hogy az előzsűrizés során a Tudósítók.hu aktív szakmai tagjait külön, korlátozott számban továbbjuttassa a döntőbeli zsűrizésre és a közönségszavazásra.
o A zsűri szakmai elvekre alapozva, szubjektív véleménye alapján ítéli oda a díjakat.
o A díjak tartalmazzák a járulékok és adók összegét.
TOVÁBBI PARAMÉTEREK:
o Nevezési díj nincs.
o Több filmmel is lehet pályázni.
o A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásaival pályázhat.
TECHNIKAI PARAMÉTEREK ÉS BEADÁS:
o A filmek maximális terjedelme 240 másodperc. A filmeknek a 240 másodpercen túl tartalmazniuk kell a film címet és a stáblistát.
o A versenyfilmeket videó, filmes és/vagy számítógépes, illetve bármilyen animációs technikával készíthetik a pályázók.
o A versenyművek leadási formátuma:
– támogatott képarány: 16:9, de 4:3-as is elfogadott,
– támogatott képfelbontás: 4:3 esetén 720×576, 16:9 esetén 1440×1080, 1280×720 vagy
1920×1080, egyéb felbontás nem elfogadott,
– támogatott tömörítés: mpeg4 (és annak változatai), de mpeg2 is elfogadott (fash nem elfogadott)
– támogatott kiterjesztés: mpeg (és annak változatai), de avi is elfogadott,

– támogatott bitráta: legalább 2000 Kbps, alacsonyabb nem elfogadott
– támogatott fájlméret: kisebb, mint 1Gbyte
– DVD -R vagy +R adathordozón.
o Az alkotóknak regisztrálniuk kell a tudositok.hu oldalon(magánszemélyként), majd személyenként be kell állítaniuk egy-egy profilképet (annak, aki már regisztrált szakmai tag, annak nem kell újra regisztrálnia). Az itt megadott adatokat a verseny kiírója a videók online versenyénél, az alkotók online megjelenítéséhez használja fel ( csak az alkotók neveit és profilképeit hozza nyilvánosságra ).
o A versenyműveknek 2014. július 23-ig kell megérkezniük a 1142 Budapest Laky Adolf utca 84. postacímre. Címzettként a verseny kiíróját, a Media Networking Kf-t kell megjelölni, valamint fel kell tüntetni a küldemény tárgyát: Kulturális Filmek Fesztiválja pályázat. A borítékban a filmen kívül a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot, valamint a film címét és felkonfot (a film maximum fél oldal terjedelmű felkonferálása) is mellékelni kell.
o A jelentkezési lap a kulturalisflmek@tudositok.hu email címen igényelhető, melyet hiánytalanul kitöltve postai úton a versenyfilmhez mellékelve, valamint előzetesen,
email(kulturalisfilmek@tudositok.hu), vagy fax(+361 787 4180) útján is vissza kell küldeni.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
o Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes személy.
o A 18. életévüket be nem töltött személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.
o Pályázhatnak továbbá jogi személyek is.
o Pályázni csoportosan is lehet; egy pályázó legfeljebb egy csoportban szerepelhet. Aki csoportban szerepel, egyénileg is pályázhat. Csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a verseny kiírója.
o Minden pályázatban kötelező feltüntetni az alkotókat.
SZERZŐI, FELHASZNÁLÁSI ÉS EGYÉB JOGOK:
o A versenyműveket a verseny kiírója, valamint a verseny támogatói és médiapartnerei a verseny, illetve a későbbi versenyek népszerűsítésével kapcsolatban kommunikációjukban díjmentesen felhasználhatják, de minden esetben csakis a pályázó nevének és annak a ténynek a feltüntetése mellett, hogy a mű a versenyen benevezésre került.
o A kiíró jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a verseny keretében.
o A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót elektronikus úton többszörözze, valamint megjelentesse, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. A projekt nonprofit jellege folytán a kiírónak főszabály szerint nem hoz bevételt, ezért a pályázó a díjazásról lemond.
o A verseny kiírója a versenyművek online megjelentetésekor jogosult az alkotóknak, a verseny támogatóinak és médiapartnereinek a feltüntetésére a versenyműveken.
o A pályázók a Tudósítók.hu szabályzatát (tudositok.hu/szabalyzat) elfogadják.
o A pályázatban szereplő audió és videó, valamint képi médiafájlok, valamint a hozzájuk fűzött szöveges adatok/ metaadatok nem sérthetik a mindenkor hatályos magyar jogszabályokat és a jó erkölcsöt, a pályázók szavatolják, hogy az általuk megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
A verseny kiírója a versenykiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
További információ: tudositok.hu/kulturalisfilmek ; facebook.com/kulturalisfilmek ;
kulturalisfilmek@tudositok.hu ; +36705897966
Budapest, 2014. június 27..