IX. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia

A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT)
a Selye János Egyetem (SJE) és a Diákhálózat (DH), mint főszervezők közreműködésével,
az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, valamint
a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt
meghirdeti 2014-re a IX. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK)


A konferencia időpontja és helyszíne:
2014. november 13–14. Komárom, Selye János Egyetem
A konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt.
A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.
Idegen nyelvű dolgozat esetén az SZMTDT, kiemelten támaszkodva a SZMAT segítségére, bármilyen egyedi tématerülethez segít magyar szaknyelvi felkészítő-konzulenst keresni a magyar nyelvű előadás elkészítéséhez. Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet
A nevezési feltételek a következők:
• TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog)
Ezen diákoknak kötelező részt venniük az anyaintézményük által szervezett Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki ) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők.
• TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog)
Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, ill. azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDK-ra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés). Az egyéni jelenkezők között számítunk olyan diákok jelentkezésére,
– akik anyaintézményük ŠVOČ (Študentská vedecká odborná činnosť) rendezvényén már részt vettek pályamunkájukkal. Számukra a ŠVOČ részvételt igazoló dokumentum benyújtása a nevezés jogalapja, valamint olyanokéra is,
– akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyben. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.
Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége közvetlenül olyan szakembert megszólítani, aki a munkáját az FTDK-ra ajánlhatná, a IX. FTDK szervezői segítik dolgozatát a megfelelő szakemberhez közvetíteni.
• a pályamunkák nevezése
A pályamunkákat a www.ftdk.sk honlapon található elektronikus nevezési lap kitöltésével kell nevezni.
Az elektronikus nevezés kötelező mellékletét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas összefoglalója magyar és angol/német nyelven (rezümé, 1800 karakter, ajánlott a pdf formátum). Egyéni jelentkezők esetében a ŠVOČ részvételt igazoló dokumentum vagy a szakmai referenciát adó nevezési ajánlást is be kell adni.
Pályamunkát nevezni 2014. június 15-ig lehet.
• a pályamunkák benyújtása
A pályamunkát kizárólag elektronikusan kell benyújtani a www.ftdk.sk honlapon. Szükséges továbbá a pályamunka mellé csatolni a munka eredetiségét (plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilatkozatot. A dolgozatra semmiféle azonosításra alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe.
A dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók formai követelményei elérhetőek a http://www.otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3...  weboldalon is.
A plágium kizáró ok. A határidő után érkező és az előzőekben előírt formai követelményeknek nem megfelelő nevezéseket a versenyeljárásból kizárjuk. Ez ellen fellebbezésnek nincs helye.
A pályamunka feltöltési határideje: 2014. június 30.
• a pályamunkák szakmai bírálata
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kap. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 2014. október 31-ig megkapják.
• jelentkezés a IX. FTDK-n való személyes részvételre
A Komáromban 2014. november 13–14-én szervezett konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül hívjuk és várjuk az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A jelentkezés technikai részletei (jelentkezési lap, határidők stb.) a www.ftdk.sk honlapon frissülnek folyamatosan 2014. szeptember közepétől.
A konferenciára regisztrációs díj nincs. A konferencia résztvevőinek ebédet, vacsorát és frissítőket biztosítunk a konferencia ideje alatt. Ingyenes szállást is a jelentkezési lapon lehet majd igényelni.
• a IX. FTDK versenyeinek lebonyolítása
Az FTDK szekcióit a beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében alakítjuk ki. A szekciókban rangos szakmai zsűrik figyelik és értékelik a pályamunkák előadásait.
A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2015 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.
Személyes elérhetőségek:
Kliment Diana, Diákhálózat – Študentská sieť, Klariská 7, 811 03 Bratislava