Burián László atya temetése

Életének 92. esztendejében április 22-én éjjel elhunyt Burián László atya, Szenc szülötte, számos kitüntetés birtokosa, aki példásan helytállt a deportált magyarok között Csehországban. 
Burián László katolikus papként mindig kiállt a szlovákiai magyarokért, hitet téve embersége mellett, tisztelvén másokat is. 1922. augusztus 19-én született Szencen.

Papi pályáját a Nyitra melletti Krušovcén (Nyitrakoros) kezdte, majd 1947-ben a cseh határvidékre ment, ahová korábbi magyar híveit deportálták, hogy lelki gondozást nyújtson nekik. Egy év elteltével politikailag nem megbízható személynek nyilvánította a hatalom, és Szlovákiába való visszatérésre kényszerítette. Illegális határátlépés kísérlete miatt 1951-ben két év szabadságvesztésre ítélték, amelyet a lipótvári, illetve az ilavai börtönben töltött le. Ezt követően megvonták papi működésének engedélyét és éveken keresztül fizikai munkásként dolgozott. A megpróbáltatások ellenére azonban sohasem veszítette el pozitív életszemléletét, nem ingott meg hite és nemzeti öntudata sem. A hatvan éve pappá szentelt Burián László életének utolsó éveiben kisegítő plébános volt Párkányban, de Nánán és Kőhídgyarmaton is misézett. 
2011-ben első szlovákiai magyarként vehette át a Václav Benda-díjat és a Szabadságért és demokráciáért kitüntetést. A felvidéki magyarságért való példaértékű kiállásáért, a hit és a nemzeti öntudat erősítéséért végzett tevékenysége elismeréseként 2013-ban a Szent István ünnep alkalmából a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta meg Burián László esperes plébános, 2014 márciusában pedig Szent István-érmet kapott.
Őrizzük meg emlékezetünkben! Temetése április 25-én, pénteken 16.30 órakor lesz a párkányi öreg temetőben.