Innováció a szlovákiai magyar politikában II.

PROGRAM:
10.0 Megnyitó – Csáky Pál
10.10 Köszöntő – Bárdos Gyula 
10.20 A trianoni döntés és máig tartó hatásai – Popély Gyula történész, aki arra kértünk, elemezze a trianoni döntés hatásait az összmagyar és a budapesti politikára
10.50 A magyar kisebbség helyzete az első Csehszlovák Köztársaságban, különös tekintettel Esterházy János tevékenységére – Andrej Tóth, az Opavai Sziléziai és a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem tanára, akit arra kértünk, cseh források alapján ismertesse meg velünk azt, hogy látták a csehek az impériumváltást és hogyan próbálták meg kezelni a felvidéki magyarok dolgait 
11.30 A két út 
– A nemzeti alapú politizálás – Molnár Imre, Magyarország Külügyminisztériuma, akit arra kértünk, mutassa be röviden a nemzeti alapú politizálás előnyeit és buktatóit a 20. században
– A kormánypártiság arcai – Simon Attila, Selye János Egyetem, akit arra kértünk, elemezze a többségi nemzet politikai pártjaival való együttműködési formák előnyeit és buktatóit
12.30 Vita a jövőről
15.00 Zárszó

A második találkozón a hatalomhoz való viszonyunkról fogunk beszélni. S arról, hogyan fekszünk alá néha mi magunk is a guillotine-nak.