Kerekasztal: Hatékonyabb jogérvényesítésre van szükség Szlovákiában!

Hatékonyabb jogérvényesítésre van szükség Szlovákiában!

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala felháborodással veszi tudomásul, hogy az utóbbi hetekben több olyan esemény is történt, melyek megingatják az állampolgárok Szlovákiába mint jogállamba vetett bizalmát. 2014. január 8-án a kormány soros ülésén megakadályozták Jana Dubovcová ombudsman felszólalását és a szepsi romatelepen történő, indokolatlan és dokumentálatlan rendőri beavatkozás kapcsán beterjesztett anyagának megtárgyalását.

Emellett a kormány tagjai részéről rendszeressé váltak az emberi jogi biztosnak címzett lekicsinylő megjegyzések, és érezhető a legfőbb hazai jogvédő intézménnyel kapcsolatos elutasító, kifejezetten ellenséges magatartás. Ezzel párhuzamosan Malina Hedvig ügye is vállalhatatlan, a jogállammal össze nem egyeztethető irányba haladt tovább. A fiatal nő hatóságok általi zaklatása évek óta változatlanul folytatódik, továbbra sem tudni, mit szándékoznak tenni az ügyével, ezért a sértett a céltalannak látszó szélmalomharc miatt kénytelen volt elhagyni az országot, külföldre kellett költöznie. Egy demokráciában kiemelten fontos, hogy az állampolgárok bízzanak az igazságszolgáltatásban, s bátran forduljanak azokhoz a fórumokhoz, melyek az ő érdekeiket védik a hatóságok indokolatlan túlkapásaival szemben. Az utóbbi hetek eseményei ugyanakkor azt mutatják, hogy a hatóságok és az ország vezetése célzatos módon egyre rosszabb helyzetbe hozza a már létező intézményeket is, melyeket szándékosan leépítenek és ellehetetlenítenek. Eközben a másként gondolkodókat elnémítják, nézeteiket elhallgatják. A sérelmet szenvedő magánszemélyek így teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek az állammal és a hatóságokkal szemben. Még a védelmükre felállított törvényes intézményt is figyelmen kívül hagyják és a tevékenységét a legfelsőbb állami szinten elszabotálják.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kifejezi Jana Dubovcová ombudsman iránti szolidaritását és támogatja a jogállamiság és az ország állampolgárai védelmében tett lépéseit. Fontosnak tartjuk, hogy az állampolgárokat egyenlő bánásmódban részesítsék, származásukra, nemzetiségükre, vagyoni helyzetükre való tekintet nélkül. Ez a működő demokrácia, egyben közösségünk megmaradásának legalapvetőbb feltétele.

2014. január 14.

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

Sérelmeink orvoslására saját eszközeink is vannak. A Kerekasztal mellett működő Jogsegélyszolgálat (http://jogsegely.sk/) küldetése, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik nemzetiségük miatt kerültek hátrányos helyzetbe, s orvosolja azt a megfelelő módon, a megfelelő fórumokon. Az állapotok javításához azonban arra is szükség van, hogy a panaszosok megnyilvánuljanak és jelentkezzenek a Jogsegélyszolgálatnál.