Két, Zalabai Zsigmond nevével fémjelzett konferencia

„Csak vándorok, csak bujdosók vagyunk“ 

Emlékkonferencia és kiállítása Zalabai Zsigmond halálának 10. évfordulóján.

„Csak vándorok, csak bujdosók vagyunk“A konferencia rendezője: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja; Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, Somorja
Társrendezők: A Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszéke, Pozsony; Somorja Város Önkormányzata
Időpont: 2013. december 4. (szerda), 10.00 óra
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Park utca 4., Somorja

A konferencia programja:

09.30   Regisztráció

10.00  Megnyitó. Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója

10.05   Zalabai Zsigmond szerepe a Bibliotheca Hungarica, központi szlovákiai magyar könyvtár megalapításában. Végh László, a Bibliotheca Hungarica igazgatója

10.25   Zalabai Zsigmond szerkesztői és tudományszervezői tevékenysége. Filep Tamás Gusztáv, irodalomtörténész

10.45   Kávészünet

11.00   Zalabai szerepe a Csemadok kultúrmunkájában. Bárdos Gábor, polgármester

11.20   A regionális kutatások úttörője és vezéralakja. Koncsol László, irodalomtörténész

11.40   Zalabai kalandozása a költészetben – versutazások a történelemben. Tóth László, irodalomtörténész

12.00  Ebéd

14.00   Koszorúzás Zalabai Zsigmond sírjánál. Beszédet mond:

  • Bárdos Gábor, Somorja Város polgármestere
  • Csehy Zoltán docens, Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszéke
  • Mészáros Ottó, Ipolypásztó polgármestere

_____________________________________________________________________

A somorjai rendezvény előtt ugyanezen alakalomból 2013. december 2–3-án a pozsonyi Magyar Intézetben a Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének szervezésében szakmai konferenciára kerül sor. A konferencia programja a következő:

TŰNŐDÉS A TRÓPUSOKON

Zalabai Zsigmond emlékkonferencia
Időpont: 2013. december 2–3.
Helyszín: Pozsonyi Magyar Intézet, Védcölöp utca (Palisády) 54.

PROGRAM

December 2.

11:00–11:10 Megnyitó. Köszöntőt mond Misad Katalin tanszékvezető
11:20–11:40 Margócsy István: A költészet modellálhatatlansága?
11:40–12:00 Kulcsár-Szabó Zoltán: A fikció Paul de Mannál
12:00–12:15 Vita, hozzászólás

Kávészünet

1. Új média, facebook, költészet

12:30–12:50 L. Varga Péter: Jelenlét, idő, színtér. Költészet és médiumok az ezredfordulón túl
12:50–13:10 Németh Zoltán: A Facebook-költészet
13:10–13:30 Gaborják Ádám: „sosem voltam itt” – Újmédia és költészet a kortárs fiatal lírában
13:30– 13:45 Vita, hozzászólások

Ebédszünet

2. (Neo) avantgárd, zene, népiség

15:30–15:50 Orcsik Roland: Mi rejlik a takaród alatt? (A szervetlen metaforaképződés Ladik Katalin költészetében)
15:50–16:10 Csehy Zoltán: Aleatória, entrópia, formális és szerves zenei fejlesztés Cselényi László költészetében
16:10–16:30 Bedecs László: „Vidékről a városba került”– népiség, avantgárd és posztmodern Tőzsér Árpád, Bertók László és Aczél Géza költészetben
16:30–16:45 Vita, hozzászólások

 *************************************************

December 3.

1. Metalepszis, mese, retorika

10:00–10:20    N. Tóth Anikó: Tündérrigólányok, vágtázó csodák. Máté Angi szóképei
10:20–10:40    Petres Csizmadia Gabriella: Metalepszis a mesében
10:40–11:00 Kollár Árpád: Tolnai Ottó gyerekverseinek retorikai struktúrái, ismétlődésrendszerei
11:00–11:15 Vita, hozzászólások

Kávészünet

2. Időkoncepciók, sejtetés, költészet

11:30–11:50 Polgár Anikó: „Az idő egész terével”. A sejtetés, a felismerés és az egymásba áramoltatás poétikája Devecseri Gábor költészetében
11:50–12:10 Száz Pál: Örökké Valóság. Időkoncepciók Nyéki Vörös Mátyás Tintinnabulum… és Borbély Szilárd Halotti pompa című kötetében
12:10–12:20 Gorove Eszter: „hol vagyok én?”. Oravecz Imre: Halászóember
12:20–12:35 Vita, hozzászólások

Ebédszünet

3. Metaforák, jelhasználat, adaptáció

15:00–15:20 Fazekas Andrea: Metaforák Berniczky Éva és Kovács Magda novelláiban
15:20–15:40 Benyovszky Krisztián: Botcsinálta jelhasználat
15:40–16:00 Kuklis Katalin: Líra és adaptáció
16:00–16:15 Vita, hozzászólások

Kávészünet

4. Szlovák–magyar kulturális tér, műfordítás, recepció

16:30–16:50 Brutovszky Gabriella: A barokk közköltészet magyar-szlovák vonatkozásai
16:50–17:10 Hizsnyai Ildikó: A közös tér metaforikájának fordítói aspektusairól
17:10–17:20 Dusík Anikó: Zalabai Zsigmond munkásságának recepciótörténete
17:20–17:35 Vita, hozzászólások

17:35 Zárszó