Dusík Gábor musicalje az STV2-n

Krst CD. Je na ňom 11 piesní z muzikálu Quo vadis.
A 11 dalt tartalmazó CD avatója, középen Dusík Gábor. Fotó: čor (Prešovský korzár)

1896-ban írta meg Henryk Sienkiewicz a Quo vadis című nagyregényét, amely akkor Nobel-díjat hozott a számára. A regény Néró idejében játszódik, amikor a császár elvesztvén az előkelőségek támogatását, a plebs körében igyekezett népszerűséget szerezni élelemosztással és látványosságok rendezésével. Sienkiewicz regényében több eseményt ábrázol ebből a korszakból, ezek közül egyesek hitelessége kétséges. A regényből készült musicalt vasárnap vetíti a szlovák közszolgálati televízió.

Galéria: Quo vadis?Galéria: Quo vadis?

A Péter apostol cselekedetei című apokrif iratban fennmaradt hagyomány szerint Péter apostol, menekülni akarván a rá váró vértanúság elől, kifelé indult Rómából, találkozott Jézussal, és megkérdezte tőle: Domine, quo vadis? azaz hová mész, Uram? Jézus azt válaszolta, hogy megy Rómába, vállalja a megfeszíttetést Péter helyett. Ekkor Péter visszatért a városba, ahol a kereszthalál várt rá. A találkozás helyén, a Via Appián egy kis templom, a Santa Maria in Palmis-templom őrzi a hagyományt. A mondás megjelenik János evangéliumában is (Jn 13,36), ahol Péter kérdezi Jézustól: „Uram, hová mégy? Felele néki Jézus: A hová én megyek, most én utánam nem jöhetsz; utóbb azonban utánam jössz.” 

A regény alapján a gömöri származású Dusík Gábor zeneszerző (Dénes György fia), valamint Peter Uličný, Jaroslav Moravčík és Martin Kákoš írt nagyszabású musicalt az eperjesi Jonáš Záborský Színház számára, amelynek felvételét most a Szlovák Televízió is bemutatja. Az előadást december 22-én20rnap 20.15 órától láthatjuk az STV2-n. (Forrás: Gömörilap.sk)