Pályázat zenei jellegű művelődési rendezvények támogatására

A Balassi Intézet pályázatot írt ki a „Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása” céljából a Pro Renovanda Cultura Hungariae Program keretén belül.

A pályázat célja

I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása

 • Amatőr kórusok közösségi tevékenységeinek fejlesztése, a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése.
 • A területi alapon szervezett hazai találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság területi és központi rendezvényeinek megvalósításához szükséges források, tervezhetőségük és megrendezésük garanciáinak megteremtése.

II. Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása

 • Az amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű európai versenyeken való részvételének támogatásával a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése. (Debrecen, Tolosa, Tours, Várna, Arezzo, Gorizia, Maribor, valamint más, nemzetközi szinten jelentős, kiemelt esemény)

 

A pályázat részletei

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. június 20 – 2014. március 15. közé eső időszak.

A támogatás mértéke, folyósítása, intenzitása: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

Benyújtható pályázatok száma: Jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat elbírálásának szempontjai

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
 • az elérendő célok mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége, átláthatósága, felépítése.

I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása

Pályázók köre

 • magyarországi és határon túli amatőr kórusok amelyek jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek)
 • magyarországi és határon túli amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, (közművelődési intézmény, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, települési/megyei önkormányzat, egyház, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek)
 • közművelődési intézmény közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmény az 1997. évi CXL. törvény szerint, megyei közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást ellátó szervezet,
 • országos hatókörű szakmai szervezet

Hivatásos művészeti csoport, népművészeti csoport, népdalkör nem pályázhat.

Rendelkezésre álló keretösszeg: Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 300.000 Ft.

Támogatható kiadások

 • vállalkozási vagy szolgáltatási szerződés alapján számlás kifizetés (dologi költség)
 • előadói tiszteletdíjak (megbízási szerződéssel, munkáltatói járulékkal együtt)
 • szakmai anyagok költségei (pl. kották)
 • hazai versenyeken, találkozókon való nevezési díj
 • utazási és szállítási költségek (külföldi utazás és szállítás kivételével!)
 • szállás költség
 • terembérleti díj
 • PR- és reklámköltségek

 

Előnyt élveznek azok a kórusok, amelyek a XX. és XXI. század magyar kórusműveit – különös tekintettel Kodály Zoltán életművére – szólaltatják meg.

II. Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása

Témakörben pályázók köre

 • Amatőr kórus, amely jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetként működik (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek)
 • Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, szervezet.

Hivatásos művészeti csoport, népművészeti csoport, népdalkör nem pályázhat.

A pályázat kizárólag azon kórusok támogatását teszi lehetővé, amelyek szakmai tevékenysége példaértékű, magyar viszonylatban legalább hangversenykórus minősítéssel rendelkezik, és/vagy nemzetközi versenyeken az utolsó öt évben elért I., II., III. díjjal, vagy nemzetközi elismertséggel rendelkezik

A témakörben igényelhető támogatás összege és formája: Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 400.000 Ft.

Támogatható kiadások

 • külföldi versenyeken, fesztiválokon való nevezési díj
 • szakmai anyagok költségei (technikai eszközökre, műszaki cikkekre nem!)
 • jogdíjak
 • csoportos utazási és szállítási költségek
 • PR- és reklámköltségek

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

Határidő: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

Benyújtás: A pályázatot papír alapon NÉGY elkülönített példányban (EGY eredeti és HÁROM másolat), illetve CD-n/DVD-n egy példányban, de EGY csomagban (borítékban) kell benyújtani. A papíron benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Pályázati adatlap (cégszerűen aláírva, dátummal ellátva).
 • Részletes költségvetési összesítő (cégszerűen aláírva, dátummal ellátva).

A papír alapon benyújtott pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:

Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája
Budapest 1519 Pf. 385

A borítékra kérjük, írják rá: „I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása” vagy „II. Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása”

További információ

 • Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
 • Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu