Kisebbségi kompetenciák Somorján

2013. március 27-én (szerda), 9.30–11.15 óra között a Fórum Kisebbségkutató Intézet székházában (Somorja, Park utca 4.) bemutatkozik az MTA TK Kisebbségkutató Intézete.  
Az Intézet több éve fontos szerepet tölt be a határon túli kisebbségek kutatásában, szakmai segítésében. Az eddigi eredményeiket és jövőbeli terveiket mutatják be a konferencián. Előadók:

Papp Z. Attila (szociológus, tudományos főmunkatárs, igazgató): Kisebbségi kompetenciák – intézeti és kutatási lehetőségek
Ilyés Zoltán (geográfus, egyetemi docens, tudományos főmunkatárs): Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek – egy zoborvidéki kutatás tapasztalatai
Gayer Veronika (történész, tudományos segédmunkatárs): Formálódó kisebbségi értelmiség és a regionális szerepkör felvállalásának kérdése (Sziklay Ferenc és Gömöry János hagyatéka alapján)
Feischmidt Margit (kulturális antropológus, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens): A nacionalizmus új formái Magyarországon. Nemzeti és radikális eszmék percepciója a fiatalok körében.
Bárdi Nándor (történész, tudományos munkatárs): Álságos állítások a magyar etnopolitikában