Babits Mihály műfordítói ösztöndíj – Pályázat

Babits MihályA magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói munkájukhoz kérnek támogatást a Babits Mihály-ösztöndíj elnyerésével. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM).Az ösztöndíj céljaAz ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

Pályázhatnak
– az 1972. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók, akik eddig már színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken megjelentek. Előnyt jelenthet már publikált műfordítás,
– akik 2010-ben és 2011-ben nem részesültek Babits-ösztöndíjban,
– akik az ösztöndíj ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban.

Az ösztöndíj időtartama
48 hónap, amely a megpályázott munka időtartamának megfelelően megosztható és ennek megfelelően több pályázó részesülhet rövidebb ideig ösztöndíjban. A kuratórium törekszik arra, hogy legalább 6 hónapos ösztöndíjakat adjon.

Az ösztöndíj összege
bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A kuratórium által legjobbnak ítélt ösztöndíjasok részére a MANK összesen 2 hónap (előzetesen egyeztetett időpontban) térítésmentes elhelyezést biztosít a szigligeti alkotóházban.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
3. Szakmai önéletrajz – aláírva
4. Lektori jelentés (a fordítandó mű jelentősége, miért lenne fontos magyarul, a fordítás nehézségei, a tervezett időtartam stb. max. 2 oldal)
5. Szövegmutatvány a fordítandó munkából (eredeti + annak fordítása) kb. 10.000 leütés (kb. hat oldal) terjedelemben
6. Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat. Szerződéssel rendelkezők előnyben részesülnek.
7. Nem kötelező, de szakmai ajánlás csatolható.
8. Nyilatkozat arról, hogy igénybe venné-e az alkotóházi támogatást.

A pályázat benyújtása két megjelenési formában szükséges
1. nyomtatott formában a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodájához (1053 Budapest, Károlyi M. u. 16.) postai úton vagy személyesen hétköznap, munkaidőben 9-18 óráig és
2. elektronikus úton, csatolt fájlként a babits2013@pim.hu e-mail címre.

Beérkezési határidő: 2013. március 11. (hétfő) 18 óráig

(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a www.emmi.gov.hu, a www.pim.hu, illetve a www.booksandtranslations.hu honlapokról.)

Hiánypótlás: a beadási határidőt követő 3 munkanapon belül.

A hiánypótlást követően érvénytelen a pályázat, amennyiben
– a pályázati feltételeknek nem felel meg,
– hiányos a mellékelt dokumentáció,
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
– határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt, a beadási határidő után 15 napon belül.

A kuratórium tagjai: Fázsy Anikó, Imreh András, Hans-Henning Paetzke, Rácz Péter.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az PIM-hez lehet benyújtani.

A PIM az eredményről a döntést követő 10 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu és a www.booksandtranslations.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A lefordítandó mű és a bemutatott fordítás minősége, a pályázó szakmai előélete.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a MANK ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül az MANK gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas a vállalt fordítás megvalósulásáról – várhatóan 2013 decemberében – köteles beszámolni. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy beszámolóval (max. egy oldal terjedelemben), valamint az elkészült fordítás (indokolt esetben a kuratórium részfordítást is elfogad) kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.

Az ösztöndíjasoknak a vállalt fordítást 2013. december 15-ig le kell adniuk. Határidő-hosszabbítás nem kérhető.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkája publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ
Károlyi Dórától, a PIM, Könyv és Fordítástámogatási Iroda vezetőjétől kérhető.

Telefon:
+36 1 384 5676
karolyid@pim.hu , dora.karolyi@t-online.hu.