DUNART.com nemzetközi művésztelep

DUNART.com nemzetközi művésztelepSok szeretettel várunk mindenkit a DUNART.com nemzetközi művésztelep programaira és megnyitójára Somorjára. A program:

2012. 9. 4-én 18:00-tól / 4. 9. 2012, od 18:00 hodine
BEKE László
(HU) művészettörténész “A mérleg két serpenyője: aktuális és fontos” című előadása / prednáška historika umenia: „Dva mešce váhy sú: aktuálne a dôležité”

19:30-tól / od 19:30 hodine
TÓTH-KOVÁCS József (SRB/HU) festőművész önálló kiállítása a VMK Prohászka István termében, Szél u. 8., Somorja /samostatná výstava ak. maliara v mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne, Veterná u. 8.

Megnyitja / Výstavu otvorí:
POPOVICH Viktória
(SRB/HU) művészettörténész / historička umenia

Közreműködik:
NÉMETH Imre (SK) előadóművész / predvadzajúci umelec
A kiállítás szeptember 25-ig látható. / Výstava sa koná do 25-eho septembra.

2012. 9. 5-én, 18:00-tól / 5. 9. 2012, od 18:00 hodine
Sergej ANDREEVSKI (MK) festőművész zenei kíséretű performensze / performance ak. maliara v sprievode hudby

19:00-tól / od 19:00 hodine
Koncert / Koncert účinkujú:
Pál apostol – Dalok Pál levelei szerint Gryllus Dániel, Halmos Béla, Ferenczi György és a Rackajam előadásában (HU)

2012. 9. 9-én, 18:00-tól / 9.9. 2012, od 18:00 hodine
A művésztelep kiállításának megnyitója / Vernisáž výstavy sympózia:
„LÉLEKMÉRLEG” / „DUŠEVNÁ VÁHA”
A művésztelep alkotói / Tvoriví umelci sympózia:
Reshat AMETI (MK)
Sergej ANDREEVSKI (MK)
Stanislav BUBAN (SK)
Klemen BRUN (SLO)
Rebecca DICK (GBR)
GYENES Gábor (SK)
HIDI Endre (UKR/HU)
KÖNYV Katalin Éva (HU)
MAYER Éva (SK)
PÉZMAN ANDREA (SK)
Jože ŠUBIC (SLO)
SZŐKE Erika (SK)
TÓTH-KOVÁCS József (SRB/HU)
VINCZE Ottó (HU)

Megnyitja / Výstavu otvorí:
USZKAY Tekla (HU/RO) művészettörténész / historička umenia

Közreműködnek / Účinkujú:
MAYER József (SK) gordon előadóművész / kontrabasista – predvadzajúci umelec
LOVÁSZ Bálint (SK) zongorista hallgató, VŠMU / klavirista, poslucháč
JAKUBECZ László (SK) – megzenésített versek és dalok / zhudobnené verše a piesne

A művésztelep kiállítása október 31-ig látogatható. / Výstava sa koná do 31-eho októbra.

A programok helyszínei / Miesto programov:
Somorjai református templom, Temető utca 16., 931 01 Somorja, Szlovákia / Šamorínska Reformovaná Cirkev Cintorínska ulica 16., 931 01 Šamorín, Slovakia
e-mail: ref.somorja@stonline.sk
www.srek.sk, Tel.: +421 907 444 314

A művésztelep szervezője és kurátora / Organizátor a kurátor sympózia:
MAYER Éva képzőművész / výtvarníčka

Társszervezők / Spoluorganizátori:
LIVINGART Creative Center
Somorjai Református Egyházközség / Šamorínska Reformovaná Cirkev
Somorja Város – Mesto Šamorín

A művésztelep védnökei / Patróni sympózia:
DOLÁN György (SK) festőművész / ak. maliar
SOMORJAI KISS Tibor (HU/Sk) grafikusművész, MKE grafika tanszék vezetője / grafický umelec, vedúci fakulty grafiky MKE

A művésztelep és kiállításának létrejöttét támogatták / Realizáciu sympózia a vernisáže podporili:

Somorja Város-Mesto Šamorín
Somorjai Református Egyházközség / Šamorínska Reformovaná Cirkev,
LIVINGART Creative Center,
Somorjai Egyházközség családjai / rodiny z Šamorínskej Reformovanej Cirkvi, György András és családja / rod. Györgyová, Hanusz Edit és cs. / rod. Hanuszová, Katona András és cs. / rod. Katonová, Pajor Péter, Korchaník Ján és Ilona / rod. Korchaník, Mayer József és családja / rod. Mayerová, Mayer Zoltán és cs. / rod. Mayerová, Stermenszky Zoltán és családja / rod. Sztermenszkyová, Bucsuházy István, Domonkos Lívia, Valacsay István,Kiss Gábor Gibbó, Šoltész Anna, Chrenko József, Czucz pekáreň, Kovo Horváth s.r.o., Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Somorja / Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským, Duna TV, Új Szó, Pátria Rádió, Felvidék.ma, Szlovákiai Magyar Interaktív Televízió

A „DunArt.com” nemzetközi szimpózium második alkalommal kerül megrendezésre, Somorja városában. Elnevezése a Duna és a kommunikáció szavak rövidítéséből ered. A Duna folyó a világ legnemzetközibb folyója. E térség évszázadokra visszanyúló közös múltja, kulturális öröksége, különböző nemzetiségű népei befolyásolják a napjainkban is sokat kutatott és több szinten értelmezett identitásformákkal kapcsolatos kérdéseket. A művészet a saját lehetőségein keresztül tesz fel kérdéseket és kutatja a válaszokat.

A szimpózium célja olyan kapcsolatok létrehozása, melyek szorgalmazza az eminens hazai és külföldi művészek találkozását, egymásra találását, együtt gondolkodását a tolerancia jegyében. Így a határok és korlátok megszűnnek alkotók és a közönség között, a művészeti műfajok által és között. A rendezvény lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a társadalmi problémák, identitással kapcsolatos kulturális kérdések egy szélesebb, kreatív közös alkotás során kerüljenek megvitatásra.

 
A 2012-es év „DUNART.com” szimpózium második találkozójának címe: LÉLEKMÉRLEG
Célja és koncepciója:
Az ember önmagában nyitott a lelki értékek iránt. Személyiségének is ez a forrása, és ezekből táplálkozva alkotja az őt körülvevő világot. Minden szavával és tettével megalkotja, létrehozza a maga lelkének gyümölcseit. Korunk egyik nagy kihívása,
hogy az emberi lélek által hordozott erőt megfelelő módon megfogalmazza és kifejezésre juttassa a művészet eszközeivel, által. Szükségét érezzük annak, hogy a lélek értékeit, gyümölcseit, mint „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás stb.”, mint az ember személyiségének táplálékát, forrását újrafogalmazzuk kortárs művészet eszközeinek segítségével. Ezáltal szeretnénk azt a felelősséget felvállalni, hogy a képzőművészet által építő, erősítő, gyógyító  hatással
legyünk társadalmunkra.

A Lélekmérleg mottó által pontosan ezt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a belső-, lelki mérlegelésre egyre nagyobb hangsúlyt helyezzen a modern ember.