Kontaktzóna. Juraj Meliš és a szlovák–magyar kapcsolatok

A Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum tisztelettel meghívja Önt
Kontaktzóna. Juraj Meliš és a szlovák–magyar kapcsolatok című kiállítására. A kiállítás megtekinthető: 2012. május 5–június 10.
Juraj Meliš
a közelmúlt szlovákiai művészetének egyik legeredetibb alakja. A Kassák Múzeum számára személye azért is jelentős, mert hazájában, a volt Csehszlovákiában, később a Szlovák Köztársaságban fontos szerepet vállalt Kassák Lajos művészetének és szellemi hagyatékának életre keltésében és kortárs értelmezésében. 1987-től, a Kassák centenárium évétől kezdve Meliš egyik legnagyobb vállalkozása volt, hogy Kassákürügyén több ízben is meg tudott szólítani cseh és szlovák művészeket. Kezdeményezése különös hangsúlyt kapott a nyolcvanas évek végén, a közép-európai rendszerváltások forrongó időszakában. Juraj Meliš kiemelkedő szerepet játszott Kassák művészetének szlovákiai megismertetésében és elfogadtatásában, méghozzá az élő művészet, az eleven hagyomány felől. Ennek meg is lett az eredménye: a pályáját a hetvenes-nyolcvanas években kezdő fiatal szlovák művészgeneráció felfedezte magának Kassák életművét.

A Kassák Múzeum mostani kiállításának apropója, hogy Juraj Meliš az idén 70 éves, Kassák Lajos pedig 125 éve született. A kettős születésnapot a múzeum arra használta
fel, hogy Meliš és Kassák tevékenységén keresztül feltérképezze a magyar
és a szlovák művészet gazdag kapcsolatrendszerét a huszadik század
húszas éveitől kezdve egészen napjainkig. A kiállítás középpontjában a
Kassákhoz és Melišhez fűződő kapcsolatok állnak, de azok az események is
megjelennek, amelyek a szocializmus éveiben a nem hivatalos szférában
fűzték szorosra a cseh, szlovák és magyar művészeti szálakat. Ezek közé
tartozik Makovecz Imre 1972-es Minimális környezet-projektje, a Galántai
György balatonboglári kápolnaműtermében rendezett cseh-szlovák és magyar
művészek találkozója (1972), a szintén ugyanitt rendezett Hommage ?
Kassák kiállítás (1972), és a legendás budapesti Fiatal Művészek
Klubjának (FMK) kiállításai. A kiállítás foglalkozik a rendszerváltás
utáni időszak szlovákiai kezdeményezéseivel is, többek között Helena
Markusová magyar-szlovák művészpárosokat bemutató érsekújvári
Pertu-sorozatával.
Kassák Múzeum 1033 Budapest, Fő tér 1.
Tel.:06 1 368 7021,
06 20 447 4036
www.kassakmuzeum.hu