Az NKA SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

Pályázati cél:
A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete szakmai keretét
kiegészítve alkotói támogatást kíván nyújtani.
Pályázók köre:
Szépirodalmi, valamint tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői (a pályázati adatlap 1. oldal Szakterület sorba kerüljön beírásra),
mint magánszemélyek.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Pályázni a 2012. március 20. és 2013. március 20. között megvalósuló alkotói időszakra lehet.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át (amely 27%-os áfát tartalmaz) – a nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű
igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál (amely 27%-os áfát tartalmaz) – köteles befizetni.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg:
100 millió Ft
Altéma kódszáma:
3802
Benyújtási (feladási) határidő:
2012. március 20.

Pályázati cél:

A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma magas színvonalú, több éves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények
– szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író-olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulását kívánja támogatni.
Pályázók köre:
Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Pályázni a 2012. március 20. és 2013. március 20. között megvalósuló programokra lehet.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet
kevesebb 5.000 Ft + 27% áfaösszegnél – köteles befizetni.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg:
70 millió Ft
Altéma kódszáma:
3808
Benyújtási (feladási) határidő:
2012. március 20.